۱۴ تیر ۱۳۷۴، ۰:۰۱
کد خبر: 6991315
T T
۰ نفر

118 تن سیر از همدان به خارج صادر شد

۱۴ تیر ۱۳۷۴، ۰:۰۱
کد خبر: 6991315
118 تن سیر از همدان به خارج صادر شد # همدان - خبرگزاری جمهوری اسلامی 14/4/74 8 11 تن سیر به ارزش 92 میلیون ریال طی یک ماه اخیر ازگمرک همدان صادر شد.
مهدی صابری مدیرکل استاندارد وتحقیقات صنعتی استان همدان مقصد این محصول را کشورهای المان /کویت وامارات متحده عربی ذکرکرد.
امسال حدود یک و570 هکتار از زمینهای ابی استان همدان زیر کشت سیر رفته است .
کارشناسان کشاورزی پیش بینی می کنند حدود 22 هزار تن سیراز مزارع این استان برداشت شود.
۰ نفر