۲۷ خرداد ۱۳۷۴، ۰:۰۱
کد خبر: 6989840
T T
۰ نفر

مشکلات تعاونیهای مرزنشینان هرمزگان حل می شود

۲۷ خرداد ۱۳۷۴، ۰:۰۱
کد خبر: 6989840
مشکلات تعاونیهای مرزنشینان هرمزگان حل می شود # بندرعباس /خبرگزاری جمهوری اسلامی 27/3/74 مخبرکمیسیون بازرگانی مجلس شورای اسلامی گفت قانون صادرات ووادات منافع تعاونیهای مرزنشینان رادرنظرگرفته ومشکلات موجودناشی ازتحولات اخیرارزی قابل حل است 0 نصرتی رادروزشنبه درجمع مرزنشینان وپیله وران بندرتیاب افزود مشکلات تعاونیهای مرزنشینان استان هرمزگان قبل ازتعطیلات تابستانی مجلس بررسی می شود.
دراین جلسه مسوول تعاونی مرزنشینان هرمزگان گفت فعالیت تعاونی مرزنشینان دریک سال گذشته متوقف یده وازیک ماه پیش براساس مصوبه جدید دولت هیچگونه صادرات ووارداتی توسط این تعاونیها صورت نگرفته است .
ناخدایی افزوددرحال حاضر24تعاونی ویک اتحادیه تعاونی مرزنشینی درهرمزگان وجود داردکه420هزارنفرعضوانهاهستند0 وی افزوددرقانون جدیداعضای تعاونیهای مرزنشینی نیزبمانند دیگرصادر کنندگان موظف به ثبت سفارش وبرگشت ارزحاصل ازسودبازرگانی شده اندکه باتوجه به خرده پا بودن انها وصادرات محدودامکان هیچفعالیت صادراتی وجودندارد0 وی اجازه صدورمحصولات بومی منطقه بدون ثبت سفارش وبجای ان سپردن تعهدگمرکی - اجازه اوردن کالابه ملوانان وتجدید نظردرنرخ قیمت گذاری ازسوی مرکز توسعه صادرات راازجمله راههای برای فعالیت تعاونیهای مرزنشینان اعلام کرد0 اعضای کمیسیون بازرگانی مجلس شورای اسلامی طی سه روز گذشته ازمناطق مرزی استان هرمزگان منجمله بندرعباس - قشم - بندر تیاب و سیریک ازتوابع میناب دیدن کردند ودرجریان مشکلات تعاونیهای مرزنشینان قرارگرفتند.
۰ نفر

سرخط اخبار اقتصاد