۶ خرداد ۱۳۷۴، ۰:۰۱
کد خبر: 6988319
T T
۰ نفر

افزایش اهمیت گاز در جهان

۶ خرداد ۱۳۷۴، ۰:۰۱
کد خبر: 6988319
افزایش اهمیت گاز در جهان 000000000000000000000000000000000000000000000 پاریس خبرگزاری جمهوری اسلامی 6/3/74 بازار گاز طبیعی بازاری پر رونق و رو به توسعه بنظرمی رسد و از پانزده سال پیش مصرف این ماده همواره رو به افزایش است 0 روزنامه اقتصادی لاتریبون چاپ پاریس د شماره روزجمعه خود به بازار گاز طبیعی در جهان پرداخته می نویسد برحی از متخصصان صنعت گاز معتقدند گاز انرژی قرن اینده است 0 به نوشته این روزنامه هر چند این سخن تا حدی افراطی بنظر می رسد اما باید قبول کرد که به جزسال 1992 که بافروپاشی شوروی همراه بوده است از سال 1980 به بعد مصرف گاز در جهان مرتب در حال افزایش و نرخ رشد ان بسیار بیش از نفت بوده است 0 لاتریبون می افزاید 00 ظرف ده سال بین سالهای 1983 تا1993 مصرف نفت خام 9/12 در صد افزایش پیدا کرد در حالی که مصرف گاز در این مدت 4/34 درصد افزایش داشته است 0 این روزنامه به نقل از مدیر عامل شرکت بوررک نفتی فرانسه /الف الکیتن / می نویسد مصرف کل قاره اروپا تا سال 2000 حدود 20 در صد افزایش خواهد داشت و از 382 میلیارد مکعب در سال به 640 میلیارد متر مکعب در سال های 2005 تا 2010 خواهد رسید 0 به نوشته لاتریبون این امر شرکتهای نفتی را به سرمای گذاری بیشتر در زمینه صنعت گاز ترغیب کرده امامشکلاتی که صنعت گاز با ان دست به گریبان است قابل صرف نظر کردن نیست چون از طرفی هزینه تولید و رساندن گاز از تولید به مصرف زیاد و از طرف دیگر قیمت ان وابسته به نفت است 0 به نوشته این روزنامه بهای هرمتر مربع گاز امروز 6/3 دلار است و این قیمت برای سرمایه گذاری خیلی پایین به نظر می رسد0
۰ نفر

سرخط اخبار اقتصاد