۹ اردیبهشت ۱۳۷۴، ۰:۰۱
کد خبر: 6986371
T T
۰ نفر

امسال سطح زیر کشت پنبه درگنبد 90درصد افزایش یافت

۹ اردیبهشت ۱۳۷۴، ۰:۰۱
کد خبر: 6986371
امسال سطح زیر کشت پنبه درگنبد 90درصد افزایش یافت 000000000000000000000000000000000000000000000000 گنبد- خبرگزاری جمهوری اسلامی 9/2/74 به گفته مدیر کشاورزی گنبد سطح زیر کشت پنبه امسال دراین شهرستان به 41 هزارو 200 هکتار رسید که این میزان نسبت به سال گذشثه حدود 90 درصد افزایش دارد.
سطح زیرکشت پنبه پارسال دراین منطقه حدود22هزار هکتار بود.
مهندس بهرام پیوندی افزود دراین ارتباط با5 هزارو364 نفراز کشاورزان پنبه کارقرارداد کشت بسته شده وبازاء هرهکتار یک کیسه 40 کیلوگرمی بذر پنبه به زارعین تحویل شده است.
وی مقدار کود توزیع شده رانیز 6میلیون و 660 هزار و700 تن ذکرکرد.
درسال زراعی گذشته 63هزارو 993 تن وش توسط کارخانجات پنبه پاک کنی منطقه گنبد از زارعین خریداری شد.
۰ نفر

سرخط اخبار اقتصاد