۳۱ فروردین ۱۳۷۴، ۰:۰۱
کد خبر: 6985829
T T
۰ نفر

تعداد روزنامه های کشور درشهرستانها

۳۱ فروردین ۱۳۷۴، ۰:۰۱
کد خبر: 6985829
تعداد روزنامه های کشور درشهرستانها # تهران - خبرگزاری جمهوری اسلامی 31/1/74 در سال 1372 ، 79 روزنامه در شهرستانهای کل کشور ( بجز تهران ) چاپ و منتشر می شده است .
براساس بررسی کتاب راهنمای روزنامه های ایران در سال 1372 چاپ کتابخانه ملی ایران ، رشت و تبریز با 7 روزنامه و اصفهان و مشهد با 6 روزنامه از بیشترین جرائید در بین استانهای مختلف کشور برخوردار بوده اند.
بر اساس این راهنما که توسط احمد صباگردی مقدم تهیه و تنظیم شده است ، 32 شهر در سراسر کشور از روزنامه خاص خود برخوردارند.
راهنمای مذکور در تعریف روزنامه می نویسد : روزنامه نشریه ای است که در وقت معین و با فاصله مشخص و معمولا روزانه یاچند بار درهفته ، وقایع را گزارش می کند و درباره موضوعات روز به بحث می پرداز .
ساری ، شهرکرد و کرمان هرکدام 4 روزنامه ، زنجان ، قزوین و قم ، کرمانشاه و یزد هر کدام 3 روزنامه ،ارومیه، بندرعباس ، شیرازوهمدان 2 روزنامه ، اردکان ، ایلام ، بابل ، تاکستان ، تویسرکان ، دامغان ، زرین شهر ، سمنان ، سنندج ، شهرکرد ، شیراز ، کرج ، مراغه ، نیشابور ، ورامین و هشتگرد هرکدام یک روزنامه داشته اند امار فوق متعلق به سال 1372 می باشد.
پایان / 13/ 300/ 19 سطر
۰ نفر

سرخط اخبار اقتصاد