۱۷ اسفند ۱۳۷۵، ۰:۰۱
کد خبر: 6983745
T T
۰ نفر
اتباع کشورهای مشترک المنافع مشمول نظارت گمرکی در قزاقستان شدند # الماتی - خبرگزاری جمهوری اسلامی 17/12/75 اتباع کشورهای مشترک المنافع که می توانستند بدون نظارت گمرکی کالا وارد قزاقستان کنند از روز10 مارس "20 اسفند" درفرودگاه الماتی همچون دیگر شهروندان خارجی مشمول نظارت گمرکی می شوند.
"غنی قاسمف " رییس کمیته دولتی گمرک قزاقستان روز جمعه به رسانه های الماتی گفت :این اقدام مطابق با رویه های بین المللی اتخاذ شده است .
وی دراین باره که مقررات تازه مشمول مسافران وارد شده از دیگرمرزهای قزاقستان نیز خواهد شد یانه ،توضیحی نداد.
اینک از چند شهر قزاقستان هواپیماها به کشورهای مشترک المنافع پرواز دارند.
رفت و امد میان قزاقستان و کشورهای مشترک المنافع درگذشته به مانند یک مسافرت داخلی تلقی می شد و مسافران مشمول نظارت گمرکی و سایر تشریفات معمول در مورد مسافرت از کشوری به کشور دیگر نمی شدند.
این رویه اینک در برخی ازجمهوریهای شوروی سابق نیزکم وبیش وجود دارد.
۰ نفر

سرخط اخبار اقتصاد