۱۰ اسفند ۱۳۷۵، ۰:۰۱
کد خبر: 6983361
T T
۰ نفر
رئیس جمهور:مردم بابهره گیری ازتسهیلات دولت دربخش تولیدسرمایه گذاری کنند # بوشهر خبرگزاری جمهوری اسلامی 10/12/75 آقای هاشمی رفسنجانی روزجمعه درمراسم بهره برداری وآغاز عملیات اجرایی 212 طرح عمرانی وتولیدی وزارت جهاد سازندگی ازمردم دعوت کردتابرای قطع نیازکشوربه درآمدهای نفتی بابهره گیری ازتسهیلات دولت دربخش های تولیدی سرمایه گذاری کنند.
رئیس جمهورتصریح کرد : باید تفکرواندیشه تولید جایگزین استفاده از منابع نفتی شود.
وی اظهارداشت :منابع عظیم وتجدیدشونده فراوانی درایران اسلامی وجود دارد که بااستفاده مطلوب ازآنها می توان درآمدهای هنگفتی را درمقایسه بادرآمدهای نفتی نصیب کشورکرد.
آقای هاشمی رفسنجانی همچنین برلزوم تولیدانبوه میگو دراستان بوشهر تاکید کرد و گفت :وقتی بایک هکتارمزرعه میگو ، جوان ایرانی می تواند به اقتصادخانواده وکشورش یاری رساند چراباید دنبال واسطه گری و جابجایی کالاهای خارجی باشد.
رئیس جمهورافزود:هم اکنون درچرخ تولید میگوکمبودی نیست ودولت آماده است تابه کسانی که مایلند دراین بخش سودآورفعالیت کنند وام پرداخت کند.
وی سپس به کارهای انجام شده دربخش تامین غذای دام درکشوراشاره کرد واظهارداشت کارتامین غذای موردنیازدام که نیازمهم کشوراست باپایه های تحقیقی خوبی شروع شده واین روند باید تاایجاد زمینه برای صدورمحصولات دامی همچنان تداوم یابد.
آقای هاشمی رفسنجانی همچنین توجه ظرایف صنعت بسته بندی را برای راهیابی بیشترتولیدات غیرنفتی به بازارهای جهانی ضروری خواند و گفت با تلاشهایی که دراین بخش انجام شده ظرف چندسال آینده هیچ محصولی به دلیل ضعف بسته بندی به قیمت های نامناسب به بازارهای جهانی عرضه نخواهدشد.
۰ نفر