۷ آذر ۱۳۷۵، ۰:۰۱
کد خبر: 6977896
T T
۰ نفر

نگاهی به اکو و برنامه های آتی آن / قسمت اخر

۷ آذر ۱۳۷۵، ۰:۰۱
کد خبر: 6977896
نگاهی به اکو و برنامه های آتی آن / قسمت اخر # تهران خبرگزاری جمهوری اسلامی 7/9/75 ب - حمل ونقل و ارتباطات : دراین بخش برنامه های و طرحهای پیش بینی شده در"برنامه عمل آلماتی " برای توسعه حمل ونقل درمنطقه اکو تاکید شده است .
همچنین بهبود و توسعه ارتباط هوائی میان شهرهای عمده و ارتباط دریائی میان بنادر عمده کشورهای عضو اکو یکی دیگر از اولویتهای استراتژی همکاری اقتصادی است .
بهبودسیستم پستی و ارتباط شبکه های راه دور کشورهای عضو نیز استفاده بهینه از ماهواره های ارتباطی موجود در منطقه ، ازجمله برنامه هایی هستند که در تدوین استراتژی همکاری به انها توجه شده است .
ج - انرژی: - تدوین یک برنامه جامع انرژی باتوجه به نیاز منطقه - ارزیابی طرحهای دوجانبه فعلی دریک چارچوب منطقه یی - استفاده بهینه از توانمندیها و منابع موجود انرژی - اقدامات ترانزیت جهت انتقال نفت و گاز کشورهای عضو درتدوین این استراتژی برلزوم اراده سیاسی و تعهد کشورها به تامین اهداف همکاری اقتصادی و نیز تعهد کامل همه اعضا به منظور تسهیل در راه اندازی و اجرای طرحهای اکو تاکید شده است .
همچنین مشارکت فعال بخش خصوصی درتمام زمینه ها و سرمایه گذاری مشترک ، ضرورت استفاده از کارشناسان منطقه یی دراجرای طرحهای اکو ونیز تلاش همه کشورهای عضو برای جذب سرمایه گذاری خارجی ،ازجمله مواردی است که راهبرد همکاری اقتصادی برانها تاکید شده است .
نحوه تهیه و اجرای طرحهای اکو ( متدولوژی ): ----------------------------------------- این سند چگونگی تصویب طرحها و اجرای انها رابررسی کرده است و در واقع مهمترین سند مرجع درمورد نحوه انجام مطالعات امکان سنجی ، تصویب ،اجرا و نظارت برطرحها می باشد .دراین سند شرایطی درزمینه تسهیل اجرای طرحها از سوی کشورهای غیر شرکت کننده ، انعطاف در مشارکت اعضا ، شرایط تبدیل یک طرح به طرح منطقه یی اکو و نظایر ان پیش بینی شده است .
امضای یادداشت تفاهم: به منظور اجرای مفاد 11 سند ( 9 سند دراین مطلب مورد اشاره قرارگرفت ) که درحقیقت مربوط به تغییر ساختار اکو است . یادداشت تفاهمی باعنوان "یادداشت تفاهم بازسازی و تغییر ساختاراکو" توسط وزیران خارجه کشورهای عضو دراجلاس فوق العاده شورای وزیران به امضا رسید. این یادداشت تفاهم ضمن تصویب اسناد مذکور تاکد دارد که مفادانها از اول ژانویه 1997 لازم الاجرا خواهند بود.
براساس این یادداشت تفاهم عهدنامه ازمیر به منظور حفظ عنوان تاریخی ان در پاییز سال جاری درشهر ازمیر ترکیه به امضای وزیران خارجه رسید.
اجلاس فوق العاده شورای وزیران در ازمیر: این اجلاس باحضور وزرای خارجه و نمایندگان عالی رتبه ده کشو عضو اکو در تاریخ 24 شهریور ماه سالجاری درازمیر بگزار شد . خانم تانسو چیللر معاون نخست وزیر و وزیرامورخارجه ترکیه ریاست اجلاس رابرعهده داشت .
اجلاس باسخنان اقای نجم الدین اربکان نخست وزیر ترکیه اغاز بکار کرد .
ایشان دراظهارات خود برتقویت همکاریهای منطقه ای اکو بویژه گسترش منظم مبادلات تجاری بین اعضاء از طریق ایجاد اتحادیه های تجاری فرعی نظیر اتحادیه پنبه تاکید کرد.
خانم چیللر نیز به عنوان رئیس هیات نمایندگی ترکیه بااشاره به عضویت کشورش در اتحادیه گمرکی اروپا ، ترکیه راپل ارتباط میان اروپا و اکو دانسته و ضمن تاکید براستفاده بهینه از منابع سرشار منطقه به ویژه انرژی ، خواستار تقویت بخش خصوصی درتمام زمینه هاو ارتقاء روند همکاریها درمنطقه اکو شد.
وزیر امور خارجه ایران نیز در سخنان خود با تاکید برلزوم اراده سیاسی وتعهد همه اعضا به طرحها و برنامه های اکو، اجرای سریع توافقات بعمل امده را خواستارشد و اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران جهت برپایی نمایشگاه تخصصی تجهیزات و تاسیسات مخابراتی و برگزاری هفتمین اجلاس شورای وزیران اکو برای سال اینده درتهران امادگی دارد . بدنبال این پیشنهاد مقررشد که هفتمین اجلاس شورای وزیران اکو دراردیبهشت ماه سال 1376 درتهران برگزار شود. شورای وزیران اکو همچنین طرح اجرای تجدید ساختار اکو را که توسط مقامات ارشد بررسی و پیشنهاد شده بود ، به تصویب رساند. براساس این طرح ، برنامه زمانبندی شده تجدید ساختار سازمان و تقویت دبیرخانه ان از ژانویه سال 1997 اغاز و دوسال به طول خواهدانجامید.
پس ازنشست فوق العاده شورای وزیران عهدنامه بازبینی شده ازمیر و سند وضعیت حقوقی اکو منضم به عهدنامه رسما به امضاء رسید .
۰ نفر