۳۰ آبان ۱۳۷۵، ۰:۰۱
کد خبر: 6977457
T T
۰ نفر
کارشناسان کشاورزی :استان فارس برای توسعه کشت زیتون مستعد است # شیراز- خبرگزاری جمهوری اسلامی 30/08/75 به گفته کارشناسان کشاورزی با توسعه کشت زیتون درمناطق مختلف بخش قابل توجهی از روغن مصرفی خوراکی درداخل کشور تامین می شود.
استان فارس به عنوان یکی از مناطق مستعد کشت انواع محصولات کشاورزی از سوی کارشناسان به عنوان منطقه ای مهم برای کشت وتوسعه باغهای زیتون شناسایی ومطرح شده است .
سهراب نیکنامی کارشناس مسوول طرح اصلاح زیتون دراستان فارس می گوید: دربرنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی سطحی معادل 15 هزارهکتار برای توسعه زیتون کاری دراستان فارس شناسایی شده است .
به گفته وی هم اکنون کمیسیون های استعدادیابی درفرمانداریهای شهرستانهای مستعدبرای کاشت زیتون مشغول پیگیری وشناسایی اراضی مستعدبرای کاشت این محصول هستند.
نیکنامی اظهارداشت :تنوع آب وهوایی وفراوانی منابع آب دربرخی از مناطق استان فارس وهمچنین امکانات موجود برای احداث کارخانجات روغن کشی دراین استان موقعیت ویژه ای برای کاشت وپرورش این محصول دراستان فارس فراهم کرده است .
به گفته کارشناسان سازمان کشاورزی استان فارس مقدارآب موردنیاز یک باغ زیتون درسال با 200 اصله درخت 6 تا7 هزارمترمکعب است .
این میزان آب را می توان از طریق فرآیند آبیاری قطره ای دراختیار گیاه قراردادوبه این ترتیب درزمین های کم بازده وتپه ماهورهای شیب دار وزمین هایی که کشاورزی درآن کم بازده وغیراقتصادی است زیتون کاری کرد.
محمد حسن فرجاه مدیر امور باغبانی سازمان کشاورزی فارس می گوید : زیتون بصورت تک درختان پراکنده وقدیمی دراکثر شهرستانهای فارس از جمله شیراز فسا، کازرون ، ممسنی ،فیروزآباد،داراب ،جهرم ،استهبان ، نیریز، مرودشت وسپیدان دیده شده است .
از سال 1371 طرح اصلاح وتوسعه باغهای زیتون دراستان فارس آغاز گردید که همزمان بااجرای این طرح تکثیرنهال زیتون با احداث دوگلخانه درشهرستان شیرازانجام گرفت .
مدیرامور باغبانی سازمان کشاورزی فارس اظهار داشت این دوگلخانه با ظرفیت تولید سالانه یک میلیون اصله نهال زیتون راه اندازی شدکه تاکنون 200 هزاراصله نهال ریشه داربرای احداث 950 هکتارباغ زیتون درسطح استان توزیع گردیده است .
به گفته مهندس فرجاه امسال قرارداداحداث 500 هکتارباغ زیتون دراستان فارس میان زیتون کاران منعقد گردیده ونهال این باغهادرگلخانه زیتون شیرازآماده توزیع است .
به گفته وی سطح زیرکشت زیتون تاپایان امسال به 1500 هکتار افزایش خواهد یافت ویک قطعه باغ به مساحت 20 هکتار برای تکثیرزیتون مادری در شهرستان کازرون درحال احداث است .
از خصوصیات باارزش وپراهمیت درخت زیتون سرسبزی دائمی وعمرطولانی آن است که باریشه های عمیق خودنقش بسزایی درجلوگیری از فرسایش خاک وافزایش راندمان آبخیزداری وایجاد محیط سرسبزدرمناطق مساعد کشت این محصول دارد.
علاوه برروغن زیتون که نقش عمده ای دربرنامه غذایی روزانه مردم دارد میوه زیتون نیزبصورت کنسرو قابل استفاده است .
کارشناسان صنایع غذایی راه اندازی مجتمع های صنعتی بسته بندی وتوسعه صنایع تبدیلی درکناراحداث باغهای زیتون برای افزایش بهره وری وبهره برداری بهینه از این محصول ضروری می دانند.
کارشناسان مواد غذایی می گویند:مصرف روزانه 30 تا35 گرم روزغن زیتون بعنوان روشی موثربرای مقابله با انفاکتوس وفرآیندهای سرطان زاشناخته شده است .
همچنین خواص روغن زیتون درجلوگیری ازافزوده شدن کلسترول ودیگر ترکیبات آلی موثراست وموجب حافظت قشر سلولی می شودودفاع بدن رادربرابر بیماریهای عروقی وسرطان افزایش می دهد.
چوب درخت زیتون نیزدرصنایع دستی کاربرد فراوان داردوقابلیت انعطاف پذیری آن موجب گردیده تاازآن درساخت انواع صنایع دستی چوبی استفاده گردد.
۰ نفر

سرخط اخبار اقتصاد