۲۰ آبان ۱۳۷۵، ۰:۰۱
کد خبر: 6976725
T T
۰ نفر
استانداراذربایجان غربی مرزنشینان می توانند صددرصد ارزش صادرات کالا وارد کنند.
# ارومیه - خبرگزاری جمهوری اسلامی 20/08/75 استاندار اذربایجان غربی گفت بر اساس یک مصوبه جدید مرزنشینان می توانند صددرصد ارز حاصل از صدور محصولات کشاورزی کالا وارد کنند.
علی سعادت روزسه شنبه افزوددر مقررات قبلی صادر کنندگان می توانستند تنها 30 درصد ارزش صادرات کالا وارد کنند.
استاندار اذربایجان غربی اظهار امیدواری کرد اجرای مقررات جدید به رکورد در بخش کشاورزی منطقه پایان دهد.
سعادت گفت درمصوبه جدید صدور محصولات کشاورزی هم از طریق گمرکات و هم از طریق بازارچه های مشترک مرزی صورت می گیرد.
اذربایجان غربی یکی ازمعدوداستانهای کشوراست که با سه کشور خارجی بیش از 823 کیلو متر مرز مشترک دارد .
در مرزهای اذربایجان غربی با کشور های عراق - ترکیه و جمهوری خود مختارنخجوان پنج بازار مشترک مرزی دایر شده و دو گمرک بزرک نیز در مرز ایران و ترکیه فعال است .
۰ نفر