۱ آبان ۱۳۷۵، ۰:۰۱
کد خبر: 6975648
T T
۰ نفر
وزیرنیرو:باتلاش متخصصان ، ایران می تواند صادرکننده خدمات مهندسی باشد # تهران خبرگزاری جمهوری اسلامی 1/8/75 وزیر نیرو اعلام کرد : تلاشهای متخصصان ایرانی فعال در زمینه ابیاری و زهکشی بتدریج به نتیجه رسیده و ایران می تواند صادرکننده خدمات مهندسی در این بخش باشد .
به گزارش جمهوری اسلامی ،مهندس بیژن زنگنه روزسه شنبه درهشتمین گردهمایی کمیته ملی ابیاری و زهکشی ایران همچنین گفت : دربخش ابیاری و زهکشی حضور در کمیته هاو صحنه های بین المللی بسیار مهم است و این امر راهگشای صادرات خدمات مهندسی در این بخش می باشد .
وی در ادامه افزود : ایین نامه مصرف بهینه از اب باب جدیدی است که موضوع بازدهی استفاده از اب رادر کشور مطرح می کند واهمیت زیادی دارد ،زیرا مردم راباید به استفاده بهینه از ابهای سطحی وزیر زمینی سوق داد .
وی افزود : این ایین نامه تصویب شده است اماباید چند سال روی ان کارکرد تانتیجه مثبت حاصل شود.
وی تاکید کرد : درطراحی ،اجراو بهره برداری از طرحهای ابیاری و زهکشی باید به نتایج کار از بعد اجتماعی توجه شود ودیدگاههای مردم شناسایی وبرای پیشبرد طرحها نظرات انها ملحوظ گردد .زیرا تنها مشارکت مالی مطرح نیست .
وزیر نیرو با اشاره به ارتباط میان ارزش زمین و اب اظهار داشت : باسازماندهی دقیق و منطقی می توان بخش خصوصی را به سرمایه گذاری در زمینه های ابیاری ، زهکشی ، احیای اراضی و بهسازی انها تشویق کرد . در این راستا شرکت سرمایه گذاری نیرو قصد دارد گامهایی را بردارد .
مهندس زنگنه در پایان افزود : زمینه های تحقیقاتی کاربردی مورد توجه وزارت نیرو است ، زیرا بخشهای مختلف به کارهای تحقیقاتی نیازدارند تا بتوانند به اهداف تعیین شده دست یابند .
در این گردهمایی سپس دکتر جواد فرهودی نایب رئیس کمیسیون بین المللی ابیاری و زهکشی طی سخنانی اظهار داشت : با توجه به تقاضای فزاینده اب در جهان و محدودیت منابع اب تجدیدشونده از ضروری است که سیاستگذاران در جهان تعدیل عرضه و تقاضای اب را به طور دقیق بررسی کنندو قبل از بروز مشکلات جدی به ان بیاندیشند .
وی افزود : منابع اب جهان بالغ بر 4/1 میلیارد کیلومتر مکعب است که تنها 35 میلیون کیلومتر مکعب ان را ابهای شیرین تشکیل می دهد .
وی در ادامه اظهار داشت : با توجه به تعداد فزاینده کشورهای با تنش ابی در دنیا در سه دهه اتی و ثابت بودن منابع اب شیرین تجدیدشونده ، طولی نخواهد کشید که بیش از نیمی از جمعیت جهان در معرض کمبود جدی اب و خطر سوء تغدیه قرار گیرند .
وی افزود : در چهل و هفتمین اجلاس کمیسیون ابیاری و زهکشی که سال جاری در قاهره برگزار شد ، ایجاد کمیته کاری کشورهای با تنش ابی مورد تصویب قرار گرفت و ریاست ان به جمهوری اسلامی ایران محول شد قراراست طی مدت شش سال دستورالعملهای مناسبی برای بهره برداری از منابع اب وخاک کشورهای باتنش ابی تهیه و به کمیسیون ارائه شود .
هشتمین گردهمایی کمیته ملی ابیاری و زهکشی ایران که در باشگاه توانیر گشایش یافت ، دو روز ادامه دارد. در این گردهمایی کارشناسان ، پژوهشگران و متخصصان در مورد مسائل مربوط به مدیریت کیفی و کمی مصرف اب ، معیارهای بهره برداری و نگهداری از شبکه های ابیاری و زهکشی و مقایسه با وضعیت موجود ،عملکرد سیستمهای ابیاری و .... سخنرانی خواهند کرد .
۰ نفر

سرخط اخبار اقتصاد