۴ مهر ۱۳۷۵، ۰:۰۱
کد خبر: 6974050
T T
۰ نفر
برای اولین بار داده آمایی اطلاعات با دستگاههای الکترونیکی انجام می شود # تهران خبرگزاری جمهوری اسلامی 4/7/75 برای اولین بار در سرشماری عمومی نفوس و مسکن کشور ، داده آمایی اطلاعات پرسشنامه ها با استفاده از دستگاههای علامت خوان الکترونیک ( او.ام . آر) انجام خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی مرکز امار ایران ، زمان داده آمایی ، استخراج و انتشار نتایج سرشماری با استفاده از این دستگاه به حداقل زمان ممکن کاهش یافته و از بیشترین دقت و کمترین خطا برخوردار است .
این تصمیم بر اساس انجام ازمایشهای متعدد توسط کارشناسان و متخصصین مرکز امار ایران و با تصویب ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 75 اتخاذ شده است .
بر اساس این گزارش ، انجام نظام کد ملی از افراد جامعه در سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1375 اعلام شد.
از مشخصه های بارز این سرشماری فراهم اوردن زمینه مناسب جهت تشکیل بانک اطلاعاتی مورد نیاز سازمان ثبت احوال کشور به منظور اختصاص کد ملی به هر یک از افراد کشور می باشد .
۰ نفر