۱۲ مرداد ۱۳۷۵، ۰:۰۱
کد خبر: 6971031
T T
۰ نفر

بازپرداخت بخشی ازبدهی های خارجی ترکیه

۱۲ مرداد ۱۳۷۵، ۰:۰۱
کد خبر: 6971031
بازپرداخت بخشی ازبدهی های خارجی ترکیه # آنکارا خبرگزاری جمهوری اسلامی 12/05/75 ترکیه طی هفت ماه اول سالجاری میلادی 5 میلیارد و 72/211 میلیون دلار ازدیون خارجی خود را بازپرداخت کرد.
بانک مرکزی ترکیه با انتشار اماری اعلام کرد ترکیه تنها در ماه جولای سال جاری میلادی معادل یک میلیارد و 6/167 میلیون دلار از بدهیهای خارجی خود را بازپرداخت کرده است .
از مجموع پرداختی های ترکیه در ماه جولای معادل یک میلیارد و 3/35 میلیون دلار از سوی سازمان خزانه داری ، 4/95 میلیون دلار از سوی موسسات مختلف دولتی ، 9/36 میلیون دلار از سوی بانک مرکزی بوده است .
بنابه این آمار ترکیه درماه ژانویه 1/427 میلیون دلار، در ماه فوریه 5/853 میلیون دلار، درماه مارس 3/575 میلیون دلار، آوریل 9/733 میلیون دلار، ماه مه 2/918 میلیون دلار و در ماه ژوئن نیز 1/536 میلیون دلار از دیون خارجی خود را بازپرداخت کرده است .
ترکیه درحال حاضر در حدود 76 میلیارد دلار بدهی خارجی و قریب به 23 میلیارد دلار نیز بدهی داخلی دارد.
۰ نفر