۲۱ تیر ۱۳۷۵، ۰:۰۱
کد خبر: 6969792
T T
۰ نفر
درآب های شور منطقه بافق میگو پرورش داده می شود # یزد خبرگزاری جمهوری اسلامی 21/4/75 مدیر شیلات جهاد سازندگی استان یزد روزپنجشنبه گفت آب های شورزیر زمینی منطقه بافق برای پرورش میگومناسب تشخیص داده شد.
وی افزودآب های زیر زمینی این منطقه اغلب شوراست که با توجه به 5/18 گرم شوری دریک لیتر و دمای 25 تا30 درجه (یک دوره پنج ماهه ) پروژه مطالعاتی پرورش میگو ماه جاری دراین منطقه به اجراء درآمد.
مهندس مرتضی علیزاده گفت 90 هزار لارو میگو ازایستگاه پرورش این آبزی دربندر عباس تهیه ودر دو استخر منطقه بافق به وسعت یک هکتار رها شد.
مدیر شیلات جهاد سازندگی استان یزدپیش بینی کرد حدود یک تن میگواز آب های شوراین منطقه تولید شود.
وی اضافه کرد علاوه بر بافق درمناطق اردکان ،ابرکوه ،هرات و مروست آب های زیر زمینی شور وجود دارد که بخش خصوصی می تواند برای پرورش میگو دراین مناطق سرمایه گذاری کند.
هم اکنون در استخر های کشاروزی و قناتهای استان یزدماهی کپور و قزل آلا پرورش داده می شود .
۰ نفر

سرخط اخبار اقتصاد