۱۸ تیر ۱۳۷۵، ۰:۰۱
کد خبر: 6969574
T T
۰ نفر
ارزش سهام شرکت های آمریکائی و ژاپنی بیش از سایر شرکت ها است 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 لندن - خبرگزاری جمهوری اسلامی 18/4/1375 به نوشته یک نشریه اقتصادی بین المللی شرکت های آمریکایی و ژاپنی از نظر ارزش سهام بر دیگر شرکت های جهان برتری دارند0 هفته نامه/بیزینس ویک/چاپ امستردام فهرستی از شرکت های بزرک جهان از حیث ارزش سهام را منتشر ساخته است که نشان می دهد جنرال الکتریک آمریکا با سهامی به ارزش 137 میلیارد دلار بزرگترین شرکت جهان است0هفت سال پیش ارزش سهام این شرکت 38 میلیارد دلار بود0 شرکت نفتی انگلیسی-هلندی شل با ارزش سهام 128 میلیارد دلار در رده دوم و شرکت نیپون تلفن و تلگراف ژاپن که سال پیش در صدر قرار داشت/ در رده سوم و کوکاکولای آمریکا با سهامی به ارزش 115 میلیارد دلار در رده چهارم قرار دارند0 در بین شرکت های بزرک جهان از حیث ارزش سهام/ 12 شرکت آمریکایی/ دو شرکت ژاپنی/ یک شرکت انگلیسی-هلندی و شرکت سوئیسی " داروسازی راش" وجود دارند0 فهرست هزار شرکت بزرک جهان از سوی بخش بازارهای پولی بین المللی شرکت مالی مورگان استانلی مستقر در سوئیس جمع آوری شده است و نتیجه بررسی ارزش سهام 2700 شرکت خصوصی یا نیمه خصوصی در 21 کشور جهان را در بر می گیرد0 این فهرست نخستین بار در سال 1988 تدوین شد که در ان سال شرکتهای ژاپنی با برتری کامل بر رقبایشان/ 48 درصد ارزش جمعی هزار شرکت بزرک ان سال را تشکیل می دادند و ارزش سهام انها 60 درصد بیشتر از ارزش سهام شرکت های آمریکایی در این فهرست بود0 اما با رکود اقتصادی ژاپن و رونق اقتصادی آمریکا و 5 سال پیاپی ترقی در ارزش سهام در بورس نیویورک اکنون 422 شرکت بزرک جهان آمریکائی اند که با دارا بودن ارزش جمعی 1/5 تریلیون دلار/ 46 درصد کل ارزش سهام هزار شرکت بزرک جهان را در اختیار دارند0 از حیث میزان فروش/ خودروسازی جنرال موتورز آمریکا با 169 میلیارد دلار فروش در رده نخست قرار دارد و میتسوبیشی و میتسویی ژاپن با به ترتیب 146 و 162 میلیارد دلار فروش در رده های بعدی قرار می گیرند0 از لحاظ میزان سود شرکت های جنرال موتورز و جنرال الکتریک با به ترتیب 7/6 و 6/6 میلیارد دلار سود سالانه رده های دوم و سوم را دارند و رده نخست متعلق به شرکت نفتی شل است که موفق به کسب 8/6 میلیارد دلار سود شده است و بزرگترین شرکت نفتی آمریکا " اکسون" با 5/6 میلیارد دلار سود در رده چهارم قرار دارد0 بعد از آمریکا و ژاپن/ بالاترین شمار از هزار شرکت بزرک جهان متعلق به انگلیس است که تعداد انها به 97 شرکت می رسد و جمع ارزش سهام انها 984 میلیارد دلار براورد می شود0 شرکتهای المانی و فرانسوی با به ترتیب 407 و 343 میلیارد دلار ارزش در رده های چهارم و پنجم قرار دارند0 3/13 درصد از کل ارزش سهام هزار شرکت بزرک جهان مربوط به 5/1 تریلیون دلار ارزش سهام بانکها است و شرکت های بهداشتی/ ارتباطات و انرژی به ترتیب در رده های دوم تا چهارم قرار دارند0
۰ نفر