۶ تیر ۱۳۷۵، ۰:۰۱
کد خبر: 6968894
T T
۰ نفر
پاکستان به دادن وضعیت کاملته الوداد به هند نزدیک شده است # دهلی نو خبرگزاری جمهوری اسلامی 6/4/1375 پاکستان بعنوان عضو سازمان تجارت جهانی و بمنظور افزایش بازرگانی دوجانبه ،موضوع اعطای وضعیت کاملته الودادبه هند را دردست مطالعه دارد.
نسیم حسن دیپلمات پاکستانی و دبیر کل اتحادیه همکاریهای منطقه ای جنوب آسیا (سارک ) روزچهارشنبه به جمعی ازخبرنگاران دردهلی نو گفت که بحث درباره این موضوع درپاکستان جریان دارد و تمایل عمومی براین است که چنین امتیازی به هند داده شود .
وی گفت : چون هند و پاکستان ازامضاء کنندگان توافقنامه ء بازرگانی ترجیحی درجنوب آسیا (ساپتا)هستند ،دادن این امتیاز به هندگامی درجهت اجرای این توافقنامه بوده ودو کشور رابه هدف افزایش بازرگانی دوجانبه خواهدرساند.
هند قبلاچنین امتیازی به پاکستان داده است .
این دیپلمات پاکستانی که ضمن سفربه کشورهای عضو" سارک " درحال حاضر درهند بسرمی برد ، گفت : کشورهای عضو این اتحادیه درجهت اجرای توافقنامه مذکورکه راهگشای امضای توافقنامه ء بازرگانی آزاد درجنوب آسیاتاسال 2000 خواهد بود گامهای متعددی برداشته اند .
نسیم حسن درطی اقامت خود درهند ،با اچ .دی .دوگودا نخست وزیر ، چدام برام وزیر دارایی و آی .ک .گوجرال وزیر امور خارجه هند دیدار کرده است .
۰ نفر