۲۸ خرداد ۱۳۷۵، ۰:۰۱
کد خبر: 6968367
T T
۰ نفر
تاکیدوزیربازرگانی برضرورت انجام نظام کنترلی اصناف ازسوی اتحادیه ها # تهران خبرگزاری جمهوری اسلامی 28/3/75 وزیر بازرگانی گفت :ب اتوجه به این که فضای سالمی برای رشد ونموفعالیتهای اقتصادی فراهم شده است ضروری است مجددا نظام کنترلی و نظارتی اصناف از سوی اتحادیه هاانجام شود .
ال اسحاق روز دوشنبه در گردهمائی مسئولین وزارت بازرگانی ،مجامع و اتحادیه ها صنفی تهران افزود : در صورتی که امور مربوطبه تولید ،توزیع و خدمات به درستی انجام نشود اصناف بامشکلات بیشتری مواجه شده وهمچنان در حاشیه خواهندماند .
وی تصریح کرد :برای پیشرفت امور بایستی کاستی ها را شناخت و نسبت به رفع ان اقدام کرد در عین حال باید انسجام اصناف حفظ شود .
ال اسحاق افزود :وزارت بازرگانی معتقد است برای روان شدن امور مربوط به تجارت باید کار مردم به خود مردم واگذار شود .
به گفته وی :در سال جاری 4 میلیاردو 500 میلیون دلار برای بخش تولیدکالاهااختصاص یافت ه است که اصناف باید با حضور فعال خود جهت تولید بخشی از ان راجذب کنند .
ال اسحاق با اشاره به این که اینده مابه صادرات کالاهای غیر نفتی بستگی داردتاکید کرد:در صورتی که واحدهای تولیدی صادرات داشته باشند می توانند 50 درصد ارز حاصل ازصادرات خود رابرای واردات کالا صرف کنند .
معمار زاده معاون بازرگانی داخلی نیز درسخنان خود در این گردهمائی بابیان این که بعد از 17 سال یکی از اصناف به عنوان وزیر بازرگانی انتخاب شده است گفت :باوجود این انتخاب جایگاه اصناف در نظام اقتصادی مشخص نیست و انها نتوانسته اند نسبت به بازسازی اقتصادی اقدام کنند .
وی افزود :در سراسر کشور یک میلیون و500 هزار واحد صنفی وجود دارد که 4 میلیون و 500 هزار نفر در ان اشتغال دارند و 18 میلیون نفر از این طریق ارتزاق می کنند .
به گفته وی در تهران 300 هزار واحد صنفی وجود دارد که 900 هزار نفر در ان شاغل هستند ولی این قشر از نظر امور مالیاتی ،نیرو ،شهرداری ،تامین اجتماعی با مسائل ومشکلاتی رو به رو هستند .
معاون بازرگانی داخلی گفت :سال گذشته اصناف برای واردات مواد اولیه 120 میلیون دلار ارزاز دولت دریافت کردند که این رقم در سال جاری نیز پرداخت خواهد شد .
وی خاطر نشان کرد :برای پیشرفت کار اصناف ضروری است قانون نظام صنفی متحول شود و تنگناهای قانونی برطرف شود .
در ادامه این گردهمائی فاضلی رئیس مجمع صنفی صنوف تولیدی خدماتی فنی گفت :با وجود ان که بیشتر مسئولین بازرگانی از اصناف هستند ولی اصناف موفق به سامان دهی امور خود نشده اندو مجامع در کار خود موفق نیستند .
وی تاکید کرد :در حالی که در چند سال اخیر برخی از واحدهای ریخته گری ،فلز کار و تولیدی تعطیل شده اند ولی واحدهای خدمات مسکن از 7هزار واحد به 30 هزار واحد افزایش یافته است که باید علل ان را ریشه یابی کرد .
وی در پایان سخنان خود پیشنهاد کرد کمیته ای از معتمدین اصناف ومسئولین تشکیل شود تا در این راستا بتوان جایگاه واقعی اصناف را مشخص کرد .
در ادامه این جلسه رجائی رئیس مجمع امور صنفی صنوف توزیعی و خدماتی گفت در صورتی که قانون نظام صنفی اجرا شود نظم اقتصادی نیز در جامعه بهتر اجرا می شود .
وی در سخنان خود عدم مداخله ارگانها در امور اصناف ،حمایت از تولید و واگذاری کار مردم به مردم را یاد اور شد .
۰ نفر