۲۱ خرداد ۱۳۷۵، ۰:۰۱
کد خبر: 6967825
T T
۰ نفر
173میلیاردریال برای خریدمحصولات ونهاده های کشاورزی استان مرکزی اختصاص یافت # اراک - خبرگزاری جمهوری اسلامی 21/3/75 مدیرسازمان تعاون روستایی استان مرکزی گفت 173 میلیاردریال اعتباردرسال جاری برای خریدمحصولات ونهاده های کشاورزی دراین استان اختصاص یافت .
محمودایزدپناه روزدوشنبه افزود این میزان اعتبارنسبت به سال قبل حدود 30 میلیاردریال افزایش یافته است .
وی گفت ازاین میزان اعتبار 123 میلیاردریال برای خریدگندم وحبوبات مازادبرنیازکشاورزان وبقیه نیزبرای تهیه نهاده ها،ماشین آلات وکالاهای مصرفی زارعین هزینه خواهدشد.
مدیرسازمان تعاون روستائی استان مرکزی افزود امسال 141 مرکزثابت وسیاربرای خریدمحصولات مازادبرنیازکشاورزان آماده شده است .
ایزدپناه گفت پیش بینی می شوددرسال جاری بیش از 300 هزارتن گندم مازادبرمصرف کشاورزان دراستان خریداری شود.
براساس آمارسازمان کشاورزی استان مرکزی سالانه 270هزارهکتارازاراضی استان به کشت محصول گندم دیم وآبی اختصاص دارد.
۰ نفر

سرخط اخبار اقتصاد