۱۹ خرداد ۱۳۷۵، ۰:۰۱
کد خبر: 6967754
T T
۰ نفر
کمیسیون مشترک اقتصادی ایران ومولداوی بزودی تشکیل می شود # کیشینف - خبرگزاری جمهوری اسلامی 19/3/1375 نشست کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران ومولداوی ظرف یک ماه آینده در تهران برگزار خواهد شد.
مهدی صفری سفیرآکرودیته جمهوری اسلامی ایران در کیشینف روزشنبه در دیدار با والری بابوتساک وزیر اقتصاد و رئیس مولداویایی کمیسیون مشترک دو کشور زمینه های اجرایی برگزاری این نشست را مورد بحث وبررسی قرار داد.
وی در این دیدار برلزوم گسترش روابط همه جانبه دو کشورتاکید کرد.
مهدی صفری گفت: ایران آماده گسترش همکاری های اقتصادی بامولداوی است و در حال حاضر طرحهای تولید مشترک دارو ، وانت و تراکتورمراحل نهایی خود را طی می کنند.
وزیر اقتصاد مولداوی نیز با اعلام آمادگی کشورش برای تحقق طرحهای فوق و توسعه روابط همه جانبه باجمهوری اسلامی ایران گفت ازنزدیک اجرای تمام طرحهای مشترک را تعقیب می کند ودولت مولداوی ازنهایی شدن آنها و تاسیس شرکت های مشترک برای اجرای آنهاپشتیبانی می نماید.
بابوتساک اظهار امیدواری کرد تاپیش از برگزاری نشست کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور که ظرف یک ماه آینده در تهران برگزار می شود تمام زمینه های لازم برای اجرای طرحهای مورد توافق فراهم شود.
۰ نفر