۸ اردیبهشت ۱۳۷۵، ۰:۰۱
کد خبر: 6965515
T T
۰ نفر
بیش از4 میلیاردریال به طرحهای عمرانی شهرستان اردل اختصاص یافت # اردل خبرگزاری جمهوری اسلامی 8/2/75 به گفته فرماندار شهرستان اردل 4 میلیاردو483میلیون ریال درسالجاری برای اجراوتکمیل 109 طرح عمرانی ونیمه تمام این منطقه اختصاص یافت .
محمدرضارضایی روزشنبه افزوداین رقم نسبت به سال قبل15درصدافزایش نشان می دهد .
وی طرحهاراشامل راهسازی - ابرسانی - برقرسانی - کشاورزی - اموزشی - فرهنگی - ورزشی - محیط زیست وتامین مسکن اعلام کرد.
شهرستان 80 هزارنفری اردل در80 کیلومتری شهرکردمرکزچهارمحال وبختیاری قراردارد.
۰ نفر