۱۸ بهمن ۱۳۷۶، ۰:۰۱
کد خبر: 6961204
T T
۰ نفر
تحقق کشاورزی پایدار مورد تاکید نخستین گردهمائی ملی کاهش سموم قرار گرفت .
# تهران / خبرگزاری جمهوری اسلامی 18/11/76 شرکت کنندگان در نخستین گردهمایی ملی کاهش مصرف سموم و استفاده بهینه از کود های شیمیایی در کشاورزی تحقق کشاورزی پایدار ، جامع نگری و ملحوظ نمودن دیدگاههای تلفیقی در مدیریت کنترل افات را به عنوان بستر حرکت تحقیقاتی و اجرایی گیاه پزشکی مورد تاکید قرار دادند .
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ، گردهمایی در قطعنامه پایانی خود که روز شنبه در 20 فصل انتشار یافت ، توسعه تحقیقات در زمینه شناخت عوامل خسارت زا و زیان های ناشی از این عوامل به محصولات کشاورزی را با درنظر گرفتن مسایل محیط زیست مورد توجه قرار داد.
گردهمایی شناخت مناطق عمده مصرف افات کشها و بررسی مسایل اقتصادی طرحهای تحقیقاتی را ضروری دانست و انجام تحقیقات به منظور تعیین اثرات سوء مصرف نامتعادل کود های شیمیایی و تعیین جایگزین انها را لازم اعلام کرد و خواستار انجام اقدامات بیشتری در این زمینه شد .
در بخش دیگری از قطعنامه شرکت کنندگان خواستاربررسی های لازم در زمینه امکان تولیدانواع کود های غیر شیمیایی ،اصلاح فرمول مصرف کود های شیمیایی به منظور افزایش کمی و کیفی تولیدات کشاورزی شدند و حمایت و هدایت بخش خصوصی در جهت گسترش و توسعه ازمایشگاه تجزیه خاک در استانهارا خاطر نشان کردند .
همچنین حمایت و هدایت و تشویق بخش خصوصی در جهت تولید انواع کود های شیمیایی بویژه ریزمغذی و استفاده برخی روش های بهزراعی به منظور رفع کمبود مواد آلی و غنی سازی خاک و نیز نظارت مستمر موسسه تحقیقات خاک و آب بر ازمایشگاههای تجزیه خاک از خواسته های شرکت کنندگان می باشد .
شرکت کنندگان در گردهمایی پیشنهاد کردندتا دانشگاههادر جهت ارتقاء اطلاعات علمی دانشجویان و تامین نیازهای نیروی انسانی تحصیل کرده درزمینه مفاهیم جدید کشاورزی پایدار، برنامه های اموزشی و تحقیقاتی تدوین کنند .
در این گردهمایی اموزش کادر فنی ازمایشگاههای تجزیه خاک توسط بخش خصوصی ، اعمال روش قرنطینه ای داخلی و خارجی با توجه به اهمیت شبکه های مراقبت پیش اگاهی خاطر نشان شده است .
نخستین گردهمایی ملی کاهش مصرف سموم و استفاده بهینه از کود های شیمیایی و کشاورزی از تاریخ چهارده تا شانزدهم بهمن ماه جاری در کرج برگزار شد .
20 / 80 / 230 / 122 / 13 /
۰ نفر