۶ آبان ۱۳۷۶، ۰:۰۱
کد خبر: 6954771
T T
۰ نفر
یک میلیاردو400 میلیون ریال به بخش صنعت درگچساران اختصاص یافت # گچساران خبرگزاری جمهوری اسلامی 06/08/76 مدیرکل صنایع کهکیلویه وبویراحمد گفت درسال جاری یک میلیاردو 400 میلیون ریال اعتبار از محل تبصره سه به بخش صنعت گچساران اختصاص یافته است.
ایرج صالحی روز سه شنبه افزود این اعتبار جهت توسعه طرحهای تولیدی وصنعتی این شهرستان هزینه خواهد شد.
وی گفت طی سال جاری چهار طرح تولیدی باسرمایه گذاری 13 میلیاردو 359 میلیون ریال ومیزان اشتغال زائی 154 نفرجهت تامین اعتباربه بانکهامعرفی شده اند.
وی یکی ازعلل عدم توسعه صنعت دراستان رااعمال سیاست انقباضی بانکها توصیف کردوگفت درسال گذشته به همین خاطراعتبارات تبصره های سه و62 و50 درگچساران جذب نشد وی گفت هم اکنون 348 نفردربخش صنعت گچساران مشغول بکارند.
۰ نفر

سرخط اخبار اقتصاد