۱۲ شهریور ۱۳۷۶، ۰:۰۱
کد خبر: 6950992
T T
۰ نفر
نظربایف : خاک ایران نزدیکترین مسیر دسترسی قزاقستان به بازارهای جهانی نفت است # مسکو - خبرگزاری جمهوری اسلامی 12/06/1376 نورسلطان نظر بایف رئیس جمهوری قزاقستان گفت : نزدیکترین مسیر انتقال نفت قزاقستان به بازار های جهانی دسترسی به خلیج فارس از طریق خاک جمهوری اسلامی ایران است .
به گزارش خبرگزاری اینترفاکس وی که مشغول دیدار رسمی از کویت است روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت مشکلات سیاسی نباید مانع استفاده از این مسیر شود .
وی افزود در دیدار با مقام های کویتی به توافق هایی در رشته نفت و گاز دست یافته است .
نظربایف گفت میان دولت های کویت و قزاقتسان در باره مشارکت احتمالی کویت در ساخت خط لوله انتقال نفت آسیای مرکزی به خلیج فارس گفتگو هایی صورت گرفته است .
وی افزود کشورش برای عملی کردن این طرح باید با ترکمنستان که آن هم به دنبال مسیری برای صدور گاز خود می باشد همکاری کند .
۰ نفر