۱۹ مرداد ۱۳۷۶، ۰:۰۱
کد خبر: 6949511
T T
۰ نفر
سرمایه گذاری بخش خصوصی دراحداث ساختمانهای جدید 2/68 درصد رشد یافت # تهران .خبرگزاری جمهوری اسلامی 19/05/76 میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی در زمینه احداث ساختمان های جدید در مناطق شهری کشور طی 9 ماهه اول سال گذشته 9788 میلیارد ریال بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل 2/68 درصد افزایش داشت.
اداره امار اقتصادی بانک مرکزی باانتشار گزارشی ضمن اعلام این مطلب افزود از کل مبلغ سرمایه گذاری شده ساختمانهای مسکونی با 6/79 درصد بیشترین سهم را در این بخش به خود اختصاص دادند .
حدود 4/65 درصد از این سرمایه گذاری در سه استان تهران ،خراسان و اصفهان انجام شد.
در 9 ماهه اول سال 75 احداث یکصد هزار و 642 دستگاه ساختمان توسط بخش خصوصی با سرمایه ای بالغ بر 11326 میلیارد ریال در مناطق شهری اغاز شد که 4/29 میلیون متر مربع سطح کل زیر بنای طبقات ان بود.
در دوره مورد گزارش متوسط هزینه بنای ساختمان های اغاز شده حدود 113 میلیون ریال ، هزینه یک متر مربع بنای این ساختمان ها معادل 385 هزار ریال و متوسط سطح کل زیر بنای انها حدود 292 متر مربع بود که نسبت به مدت مشابه در سال 74 به ترتیب 5/108 درصد ، 64 و 27 درصد افزایش داشت .
در 9 ماهه اول سال گذشته تعداد 91هزار و 277 دستگاه ازکل ساختمان های شروع شده در مناطق شهری کشور به ساختمانهای مسکونی اختصاص داشت که 8/6 درصد بیشتر از دوره مشابه سال قبل از ان بود .
برای این ساختمانها 9261 میلیارد ریال هزینه و حدود 25 میلیون متر مربع سطح کل زیر بنای طبقات در نظر گرفته شده بود .
در مدت یاد شده برای هردستگاه ساختمان مسکونی شروع شده درمناطق شهری کشور حدود 101 میلیون ریال هزینه بنا، معادل 371 هزار ریال هزینه یک متر مربع بناو 274 متر مربع سطح کل زیر بناپیش بینی شد که نسبت به دوره مشابه در سال 74 به ترتیب 3/104 درصد ، 2/61 درصد و 9/26 درصد افزایش نشان داد.
۰ نفر

سرخط اخبار اقتصاد