۱۶ اردیبهشت ۱۳۷۶، ۰:۰۱
کد خبر: 6943842
T T
۰ نفر
گردهمایی استانداردهای سازمان بین المللی کاراسیاواقیانوسیه دردهلی نو اغاز به کار کرد # دهلی نو خبرگزاری جمهوری اسلامی 16/2/76 گردهمایی "استانداردهای سازمان بین المللی کار آسیا و اقیانوسیه" از روز سه شنبه در دهلی نو آغاز به کار کرد.
در این گردهمایی چهار روزه نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان 14 کشورحوزه آسیا و اقیانوسیه شرکت دارند.
در این گردهمایی مسایل مربوط به قراردادهای "آی تی" که مورد بحث کنفرانس آتی سازمان بین المللی کار در ژنو است مورد بررسی قرار خواهد گرفت .
در این گردهمایی همچنین چگونگی مواضع کشورها و امکان افزایش همکاریهای کشورهای آسیا و اقیانوسیه دررابطه با قراردادهای مذکور مورد بحث قرار می گیرد.
از ایران نماینده دولت و کارگران دراین سمپوزیوم شرکت دارد.
ایران هماهنک کننده کشورهای آسیا و اقیانوسیه در سازمان بین المللی کار است.
۰ نفر