۲۴ اسفند ۱۳۷۷، ۰:۰۱
کد خبر: 6941270
T T
۰ نفر
بیش از 3 میلیون سهام در بازار اوراق بهادار تهران معامله شد # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 24/12/77 بازار اوراق بهادار تهران روز دوشنبه شاهد داد و ستد سه میلیون و 969 هزار و 143 سهم از سهام شرکت های پذیر فته شده به ارزش بیش از 13 میلیارد و 587 میلیون ریال بود.
اسناد مالکیت این تعداد سهام در 689 فقره برای 365 نفر از خریداران تغییر نام یافت.
در معاملات روز جاری سهام بازار اوراق بهادار تهران ، قیمت سهام 35 واحد تولیدی افزایش و ارزش سهام 14 واحد تولیدی دیگر کاهش یافت.
شاخص های کل قیمت سهام و مالی روز دوشنبه به ترتیب به 1534 و 13/4082 واحد رسید که نسبت به شاخص های کل قیمت سهام و مالی روز گذشته به ترتیب به میزان 37/0 و 60/11 واحد افزایش نشان می دهد.
همچنین شاخص صنعت در روز جاری به 79/1267 واحد رسید که نسبت به روز گذشته به میزان 82/0 واحد کاهش یافت.
"شاخص بازده نقدی " روز دوشنبه به 67/2043 واحد رسید که نسبت به روز گذشته بدون تغییر بود و "شاخص قیمت و بازده نقدی " در همین روز به 45/1896 واحد رسید که نسبت به روز گذشته به میزان 46/0 واحد افزایش نشان می دهد.
آخرین نرخ خرید و فروش واریزنامه های صادراتی روز جاری با 33 ریال افزایش قیمت نسبت به آخرین معامله به مبلغ سه هزار و 742 ریال رسید.
/ 20 / 80 / 611 / 258 / 13 /
۰ نفر