۱۵ اسفند ۱۳۷۷، ۰:۰۱
کد خبر: 6940671
T T
۰ نفر

بهای فلزات در بازار لندن

۱۵ اسفند ۱۳۷۷، ۰:۰۱
کد خبر: 6940671
بهای فلزات در بازار لندن # لندن ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 14/12/77 در پایان فعالیت روزجمعه بازار لندن بهای برخی از فلزات به صورت نقدی و سه ماهه بر حسب دلار آمریکا و برای هر تن به شرح زیر بود: نوع فلز سه ماهه نقد ......................................................................
......................................................................
مس 50/1412 00/1386 سرب 50/512 00/513 قلع 50/5307 0/5370 روی ممتاز 50/1054 50/1047 آلومینیم 7/99 درصد 30/1161 5/1139 آلومینیم آلیاژ 00/1037 0/1017 نیکل 50/4992 0/4935 ت 230
۰ نفر