۱۲ بهمن ۱۳۷۷، ۰:۰۱
کد خبر: 6938405
T T
۰ نفر
15 درصد کشورهای در حال توسعه برای رویارویی با "ویروس هزاره" آماده اند # لندن ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 12/11/77 بانک جهانی نسبت به آماده نبودن کشورهای در حال توسعه برای مقابله با مشکلات ناشی از تغییر اعداد تاریخ میلادی در سال 2000 در رایانه ها هشدار داد و اعلام کرد فقط 15 درصد برای هزاره جدید آمادگی دارند.
به عقیده این سازمان اقدامات کشورهای در حال توسعه در پیشگیری از بروز چنین اختلالاتی کافی نیست و آنها با خطر قطع برق، تلفن و اختلال در توزیع مواد غذایی مواجه می شوند.
در روز نخست سال 2000 میلادی، زمان داخلی رایانه ها به جای تغییر به سال 2000 به سال 1900 برخواهد گشت که پیش بینی می شود در کار نرم افزارها اختلال ایجاد کند. این پدیده به ویروس هزاره موسوم است.
به گفته "جویس امنتا" مسوول طرح سال 2000 در بانک جهانی بیشتر کشورهای در حال توسعه برای این مشکل آمادگی لازم ندارند.
وی اعلام کرد مطالعات بانک جهانی نشان می دهد از 139 کشور در حال توسعه که مورد بررسی قرار گرفته اند فقط 15 درصد برای رفع مشکلات رایانه ای ناشی از ورود به سال 2000 اقدامات اساسی کرده اند.
این بی اعتنایی به عقیده بانک جهانی نه فقط برای کشورهای در حال توسعه بلکه برای کل جهان مخاطره آمیز است زیرا بروز هرگونه مشکل اقتصادی و آشفتگی ناشی از آن بر کل اقتصاد جهان تاثیر منفی خواهد گذاشت.
بر اساس خبری در شبکه اطلاع رسانی جهانی (اینترنت )، محمد محسن یکی از کارشناسان بانک جهانی در مورد مشکل سال 2000 گفت بهتر است کشورهایی که امکانات زیادی ندارند موارد مختلف را به نسبت درجه اهمیت، رده بندی کنند و به مقابله با آنها بپردازند.
در این مورد بانک جهانی توصیه کرده است کشورهای در حال توسعه به تاثیر تغییر تاریخ میلادی به سال 2000 به ویژه در صنایع تولید و انتقال نیرو، بانکداری، حمل و نقل، مخابرات، آموزش و بهداشت و همین طور توزیع مواد غذایی و سوخت توجه کنند.
به گفته محسن، تمرکز بر روی این موارد موجب خواهد شد تا امور مملکتی و اقتصاد کشورهای در حال توسعه از فعالیت باز نماند.
بانک جهانی برای این کار حاضر به ارائه وام ویژه ای شده و سری لانکا و آرژانتین تاکنون وامهایی برای این کار دریافت کرده اند و چندین کشور دیگر از جمله مالزی 100 میلیون دلار دریافت خواهد کرد.
پیش بینی می شود حتی چنانچه با پیشگیریهای لازم در روز نخست سال 2000 اتفاق ناگواری روی ندهد، احتمالا ظرف ماههای بعد سیستمهای رایانه ای برخی مراکز با اختلالاتی که پیش بینی نشده رو به رو شوند.
یک شرکت مطالعاتی رایانه ای در آمریکا تخمین زده است صدمات وارده و مخارج تعمیر 7/1 دستگاه رایانه غیرآماده در سطح جهان 397 میلیارد دلار خواهد بود که اگر با درخواست خسارت شرکتها جمع شود مقدار آن احتمالا به 10 برابر این مقدار می رسد.
۰ نفر