۱۲ بهمن ۱۳۷۷، ۰:۰۱
کد خبر: 6938370
T T
۰ نفر
ژاپن 300 میلیارد ین در بانک جهانی سرمایه گذاری می کند # توکیو ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 12/11/77 دولت ژاپن تصمیم گرفت، مبلغ 300میلیارد ین در سازمانهای وابسته به بانک جهانی سرمایه گذاری کند.
مقامهای رسمی روز دوشنبه گفتند: 1/295 میلیارد ین از این مبلغ در اختیار انجمن بهره برداری جهانی " آی دی آ" قرار می گیرد تا بدون دریافت بهره به کشورهای فقیر وام پرداخت می کند.
انان افزودند که سازمان تضمین سرمایه گذاری " ام آی جی آ" نیز از دیگر سازمانهای وابسته به بانک جهانی است که ژاپن در ان نیز 8/4 میلیارد ین سرمایه گذاری می کند.
میزان سرمایه گذاری ژاپن در "ای دی آ " حدود 18 درصد و در "ام ای جی آ" حدود 94/4 درصد است که پس از آمریکا در رده دوم قرار دارد.
۰ نفر