۱۰ دی ۱۳۷۷، ۰:۰۱
کد خبر: 6936318
T T
۰ نفر
سقوط شاخص سهام در بورس های هنک کنک و چین در آخرین روز سال 98 # پکن ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 10/10/77 شاخص سهام در بورس های هنک کنک و چین امروز ( پنجشنبه ) هنگام خاتمه فعالیت این بازارها در سال 98 سقوط کرد .
به گزارش خبرگزاری شین هوا ، شاخص "هانک سنک " در بورس هنک گنک بعد از ظهرامروز به میزان 72 هزار و 86 واحد کاهش یافت .
براساس همین گزارش دراین زمان شاخص مذکور به 10 میلیون و 48 هزار و 58 واحد رسید.
در این روز شاخص سهام در بورس شانگهای چین نیز که مهمترین بازار سهام این کشور است ، به میزان 1 هزار و 56 واحد نزول کرد و به یک میلیون و 146 هزار و 70 واحد رسید.
در همین حال در بورس " شن جن " نیز شاخص سهام به 2 میلیون و 949 هزار و 31 واحد رسید که 3 هزار و 39 واحد نسبت به روز گذشته کاهش نشان می دهد.
10 / 80 / 000 / 255 / 13
۰ نفر