۷ آذر ۱۳۷۷، ۰:۰۱
کد خبر: 6934101
T T
۰ نفر
شورای جهانی سازمان خواروبار و کشاروزی ملل متحد (فائو) برگزار شد # رم، خبرگزاری جمهوری اسلامی 07/09/77 یکصد و پانزدهمین شورای سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد از تاریخ دوم تا هفتم آذر ماه 1377 در مقر این سازمان در رم ،تشکیل شد.
در این اجلاس علاوه بر جمهوری اسلامی ایران و 48 کشور عضو شورا، 63 کشور وشش سازمان بین المللی وابسته به سازمان ملل متحد و 20 سازمان بین الدول به عنوان ناظر حضورداشتند.
موضوعات اصلی مورد بحث در این نشست ،وضع غذا وکشاورزی در جهان، راهبرد بلند مدت سازمان خواروبارو کشاورزی ملل متحد ، بررسی برنامه ها و بودجه سازمان، گزارش پیشرفت کار کنوانسیون بین المللی منابع ژنتیکی و بررسی گزارش برنامه جهانی غذا بود.
ازجمهوری اسلامی ایران هیاتی به ریاست عبدالعلی صباغ معاون برنامه ریزی و بودجه وزارت کشاورزی در این اجلاس شرکت کرد.
در این نشست جمهوری اسلامی ایران باتفاق آرا به عنوان عضو کمیته تهیه پیش نویس انتخاب شد.
مهندس صباغ درنشست شورای فائو طی سخنانی گفت: در سال 1996 سران کشورها متعهد شدند که تعداد افراد دچار سوء تغذیه جهان را از 800 میلیون نفر کنونی به 400 میلیون نفر درسال 2015 تقلیل دهند،اما به رغم اینکه تاکنون 10 درصد زمان را از دست داده ایم ولی اطمینان نداریم که رقم افراد دچار سوء تغذیه به میزان تعداد 10 درصد کاهش یافته است.
وی با اشاره به گزارش ارایه شده به این اجلاس در مورد وضعیت جهانی غذا افزود: این گزارش جایی را برای خوش بینی جایی باقی نمی گذارد و با به هنگام کردن اطلاعات ارایه شده به این نتیجه می رسیم که وضع امنیت غذایی جهان رو به وخامت دارد.
وی گفت : از این مهم تر آن است که فقیرترین کشورهای در حال توسعه شاهد هیچگونه کاهشی در تعداد گرسنگان خود نبوده اند و این نکته مبین آن است که ما در رسیدن به اهداف اجلاس جهانی غذا با مشکل مواجه هستیم.
معاون وزیر کشاورزی در بخش دیگری از نطق خود ، اضافه کرد: رشد تولید محصولات زراعی و دامی در جهان سوم در سال 1997 به کمترین حد خود در دو دهه گذشته رسیده است. در این سال کل کشورهای در حال توسعه شاهد افزایش تولید سرانه نبوده اندودراین میان وضع منطقه خاورمیانه از همه بدتر بوده به طوری که این منطقه با کاهش تولید، معادل 4 درصد مواجه بوده است.
وی ادامه داد: علت عمده این کاهش تولید نیز رویدادهای نامساعد اقلیمی و آب و هوایی است. هیات نمایندگی جمهوری اسلامی ایران اعتقاد دارد که با سطح دانش و تکنولوژی کنونی بسیاری از این موارد قابل پیش گیری است و دلیل عمده آن این است که کشورهای توسعه یافته برخوردار از فن آوری مناسب به این هدف دست یافته اند.
وی تاکید کرد:بنابراین فائو باید به این مساله توجه بیشتری مبذول کرده و حتی آن را در راهبرد توسعه بلند مدت خود دراولویت قرار دهد.
صباغ گفت : کمک های غذایی از 1/15 میلیون تن در سال 1992 به 3/5 میلیون تن در سال 1998 کاهش یافته است که دراین موردباید مخصوصا به ندای کشورهای فقیر گوش داد.
وی بااشاره به سخنان یکی از نمایندگان قاره افریقا در مراسم بزرگداشت پنجاهمین سالگرد فائو که گفته بود"به ما کمک غذایی ندهید به ما کمک کنید که غذا تولید کنیم"، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران با تایید این خواسته، تولید غذا در کشورهای در حال توسعه را یکی از بهترین راههای نیل به این امنیت غذایی می داند. صباغ افزود: در مورد بهره برداری از جنگلها، کشورهای در حال توسعه در حالی که بهره برداری سودمندی از جنگلها داشته اند، سطح جنگلهای خود را به میزان 9 میلیون هکتار افزایش داده اند و این در حالی است که کشورهای در حال توسعه با بهره برداری بی رویه 56 میلیون هکتار جنگل از دست داده اند.
وی گفت: با توجه به این نمونه، جمهوری اسلامی ایران ازسازمان خواروبار وکشاورزی ملل متحد می خواهد که درهمه زمینه های کشاورزی ، توسعه و بهره برداری پایدار کشاورزی را به عنوان یک راه اصلی دنبال نماید.
۰ نفر

سرخط اخبار اقتصاد