۲۲ مهر ۱۳۷۷، ۰:۰۱
کد خبر: 6931035
T T
۰ نفر
دکترحبیبی: در برنامه سوم باید به توسعه جامع الاطراف توجه شود # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 22/07/77 معاون اول رئیس جمهوری روز چهارشنبه، درنظرگرفتن "توسعه جامع الاطراف" در برنامه توسعه سوم را مورد تاکید قرارداد و گفت:انقلاب اسلامی و مقتضیات ان به گونه ای است که بدون توسعه همه جانبه و جامع الاطراف نمی توان به همه اهداف آن رسید.
دکترحسن حبیبی در نخستین همایش تدوین برنامه سوم توسعه کشوراظهارداشت: هرگونه تقدم و تاخری که به معنی مورد غفلت قرار دادن یکی از این اهداف برای مدتی حتی کوتاه باشد نقض غرض است و توسعه پایدار و جامع الاطراف رابه خطر می افکند.
وی گفت: هنگامی که توسعه فرهنگی و یا توسعه سیاسی عنوان می شود برخی تصور می کنند که مقصود کنار نهادن مسائل و مباحث و دغدغه ها و دل مشغولی های اقتصادی و یا عدم توجه به برخی از ارزشهای ارمانی و انقلابی است .
معاون اول رئیس جمهوری گفت : شرط عملی شدن یک طرح این است که تصمیم به اجرای ان صادقانه موجود باشد و وسایل و ابزار کار نیز در حد مقدور فراهم شود ، تا با رعایت زمان بندی و ارزیابی بتوان به اجرای طرح امیدوار بود.
دکتر حبیبی گفت : هیچ گونه طرح فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی ،علمی و فنی که قرار است مبنای توسعه مربوط به هر یک از انها قرار گیرد بدون توجه کامل و حساب شده به تربیت نیروی انسانی و به خصوص کارشناسان ورزیده و اشنا به روش های تحقیق و تتبع و اجرای امروزی و نیز مسلط به مباحث و تجربه های مربوط در ایران و جهان به سامان نمی رسد .
وی بر شناخت عوامل تاثیرگذار برمسائل عمده و اساسی اقتصادی اجتماعی فرهنگی سیاسی جامعه و بهره گیری از تجربه های بدست امده تاکید کرد و گفت : باید براساس ضوابط ، اصول و سیاست های کلی برنامه ها را تنظیم کرد.
دکترحبیبی افزود: یکی از موانع برنامه ریزی در ایران و عدم توفیق در این کار در گذشته این بوده است که سازمان برنامه در ابتدا تنها برای تهیه برنامه های صنعتی و تولیدی ایجاد شد و تنها در همین راه گام برداشت .
معاون اول رئیس جمهوری ادامه داد : سازمان برنامه به علت انکه هم بودجه را تهیه می کند و هم اجرای ان را تا تخصیص و حتی ابلاغ تخصیص به وزارت اموراقتصادی و دارایی به عهده دارد درعمل بیشتر ایام سال را گرفتار جمع و تفریق اعداد است.
دکتر حبیبی تصریح کرد: تاهنگامی که مجموعه سازمان برنامه درگیر بودجه و بودجه نویسی و اجرای ان است به ویژه در سالهایی که منابع مالی کم و یا روبه کاهش می رود مساله اجرای برنامه تحت الشعاع بودجه قرار می گیرد و حتی در اصل برنامه و تدوین ان نیز اثر می گذارد .
وی گفت : اگر برنامه را به جانب جهت گیری ها سوق دهیم و البته جهت گیری ها هم در ان حد دقیق و تفصیلی باشند که هم سازمان برنامه و هم دستگاه مجری بتوانند اهم و مهم را در امور اعم از جاری و عمرانی تشخیص دهند شاید بتوان دشواریهای جزئی نگری را پشت سرگذاشت .
معاون اول رئیس جمهوری اظهار داشت : ساختار اداری و اجرایی باید بگونه ای طراحی شود که در صورت محدود شدن فعالیت ها از درصدی معین به بالا بتوان دستگاه مورد نظر را کوچک کرد ،در غیر این صورت بیشترین بخش اعتبار موجود صرف امور اداری و حقوق و دستمزد می شود بی انکه کارکنان از نیروی کار خود استفاده کنند.
دکتر حبیبی گفت : ما باید بر پایه سیاست کلی اطلاع رسانی سیاست های اجرایی و کاربردی و برنامه های عملی ایجاد نظام یا نظام های اطلاع رسانی و مهمتر از ان برنامه همه جانبه چگونگی بهره برداری وتلفیق انبوه سرسام اور اطلاعات را در زمینه های مختلف تدوین کنیم .
وی در پیش گرفتن راه درست تر در زمینه توسعه کیفی اموزش عالی کشور را نیز ضروری خواند و گفت : در اموزش عالی باید به تحرک و اینده نگری و نواوری بیشتر توجه شود و نقش محتوای دروس و اصولا رشته هاباید در معرض ارزیابی و نقد قرار گیرند.
دکتر حبیبی در پایان اظهار داشت : جامعه مرکب از افراد انسانی است و این انسان در متن کلیه طرحهای توسعه و بخش های مختلف اجتماعی ،اقتصادی ، فرهنگی ، سیاسی ، امنیتی و اطلاع رسانی حضور فعال دارد ، این حضور را باید محترم شمرد بدین معنی که کرامت و ارزش والای انسان را ارج نهاد و جهت گیریها را بگونه ای تعیین کرد که نتیجه اش احترام به انسان و ارزش و کرامت والای وی باشد .
۰ نفر