۱۷ شهریور ۱۳۷۷، ۰:۰۱
کد خبر: 6928719
T T
۰ نفر

15 طرح تعاونی درمازندران به بهره برداری رسید

۱۷ شهریور ۱۳۷۷، ۰:۰۱
کد خبر: 6928719
15 طرح تعاونی درمازندران به بهره برداری رسید # ساری ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 17/6/77 داخلی. اقتصادی. تعاون. طرح.
مدیرکل تعاون استان مازندران گفت : 15 طرح تعاونی بابیش ازهشت میلیارد و182 میلیون ریال در هفته تعاون دراستان به بهره برداری رسید.
" ولی ا.. نمایشی " روزسه شنبه درگفت و گو باخبرگزاری جمهوری اسلامی میزان اشتغالزایی این طرحهارا 167 نفرذکرکرد.
به گفته وی هشت طرح تعاونی نیزباسرمایه گذاری نه میلیاردو703 میلیون ریال واشتغالزایی 145 نفرتاسیس شد.
وی افزود : دراستان مازندران 300 واحد تعاونی ویژه بانوان بادوهزارو 500 عضودرزمینه های تولید پوشاک ،صنایع دستی ، کامپیوتر ، چاپ وتکثیر، فرش دستباف ، فیلمبرداری و... فعالیت می کنند.
براساس آمارارایه شده ازسوی اداره کل تعاون دوهزارو833 واحدتعاونی و 393 هزارو562 نفرعضوباسرمایه گذاری 161 میلیاردو452 میلیون ریال دراستان مازندران فعالیت می کنند.
۰ نفر

سرخط اخبار اقتصاد