۱۵ اسفند ۱۳۷۸، ۰:۰۱
کد خبر: 6917233
T T
۰ نفر
ارزش اقتصادی گل وگیاه تولیدی در مازندران سالانه 76 میلیارد ریال است # ساری ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 15/12/78 داخلی. اقتصادی. گل وگیاه.
مازندران با داشتن اقلیم مناسب و کم نظیر در تولیدپرورش گل وگیاه حایز رتبه های برتر در سطح کشوراست بگونه ایکه سالانه 76 میلیاردریال گل و گیاه زینتی در استان تولید می شود.
به گزارش روابط عمومی سازمان کشاورزی مازندران اکنون دراستان مازندران سالانه 12 میلیون گل شاخه بریده به ارزش 14 میلیارد ریال ، 15 میلیون گیاه گلدانی به ارزش 45 میلیارد ریال و 34 میلیون اصله درخت ودرختچه زینتی به ارزش 17 میلیاردریال تولید می شود.
مسوول روابط عمومی سازمان کشاورزی مازندران گفت: 65 درصدتولیدات گل و گیاه مازندران درغرب استان و 35 درصد درمحدوده شرق و میانه تولیدمی شود.
محمدچاهوشی افزود : درحال حاضر یک هزار و 400 نفردرعرصه تولیدگل وگیاه زینتی در این استان فعالیت می کنند.
وی گفت : در مازندران 150 هکتارگلخانه به پرورش انواع متنوعی از گیاهان آپارتمانی شامل یوکا ، دیفن باخیا ، بنجامین ، آگلونما، درانسا، شغلرا ، اسپاتیفیلوم ، سینگونیوم ، انواع فیلودندرونها، مارانت ، آزالیا ، هورتانسیا وپیروسیا، انواع فیکوس ، بنفشه افریقایی ، پاندانوس ، بگونیا، سانسوریا، انواع کاکتوس و... اختصاص دارد.
وی ادامه داد : در فضای باز نیز 200 هکتاربه پرورش انواع گوناگونی از گیاهان زینتی نظیرانواع درختان ودرختچه های زینتی ، گلهای شاخه بریده و انواع گیاهان نشایی فصلی اختصاص دارد.
چاهوشی گفت: استان مازندران به لحاظ تولیدگیاهان آپارتمانی رتبه اول رادرکشورداراست ، درتولیدگلهای شاخه ای رتبه دوم ورتبه اول بهترین تولیدات صادراتی کشور را به خود اختصاص داده است.
وی افزود : باتوجه به گستردگی ووسعت تولیدگل وگیاهان زینتی درمازندران لزوم توجه و حمایت بیشترازاین فعالیت وعرضه وشناسایی آن به خارج از کشور توسط ارگانها و نهادهای ذیربط ضروری است .
۰ نفر

سرخط اخبار اقتصاد