۲۵ بهمن ۱۳۷۸، ۰:۰۱
کد خبر: 6915806
T T
۰ نفر

تولید نفت اوپک افزایش یافت

۲۵ بهمن ۱۳۷۸، ۰:۰۱
کد خبر: 6915806
تولید نفت اوپک افزایش یافت # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 25/11/78 خارجی.اقتصادی.نفت.اوپک تولید نفت اوپک در ماه ژانویه ســال جاری ( 11 دی تا 11 بهمن 78 ) با افزایش تولید نفت عراق، روزانه 730 هزار بشکه افزایش یافت.
خبرگزاری فرانسه از نیکوزیا به نقل از نشریه میدل ایست اکونومیک سروی گزارش داد: تولید نفت اوپک در ماه ژانویه امسال به 08/26 میلیون بشـکه در روز رسید در حالی که این رقم در ماه دسامبر سال گذشته 35/25 میلیون بشکه در روز بود.
در این گزارش امده است : عامل اصلی افزایش تولید نفت اوپک به افـزایش تولید نفت عراق نسبت داده شده است.به طوری که میانگین تولید نفت خام عراق در ماه ژانویه سال جاری 18/2 میلیون بشکه در روز بود که 680 هـــزار بشکه نسبت به ماه قبل از آن افزایش داشت.
صادرات نفت خام عراق در ماه دسامبر سال میلادی گذشته به دلــیل تاخیر در اجرای هفتمین مرحله از موافقتنامه نفت در برابر غذا ، متوقف شد و این امر به تولید نفت این کشور در پایان سال گذشته ،آسیب وارد کرد.
براساس این گزارش: حتی در صورتی که عراق از مجموع تولید نفت ســازمان اوپک در ماه ژانویه سال جاری حذف شود،باز هم مجموع تولید نفت 10 عضو دیگر اوپک در ماه مورد بحث با حدود 50 هزار بشکه افزایش به 90/23 میلیون بشکه در روز رسید.
این در حالی است که تولید نفت اوپک در ماه دسامبر ســال گذشته 85/23 میلیون بشکه در روز بود.
نشریه یادشــده نوشت :اگرچه تمام اعضای اوپک در اجرای موافقتنامه ماه مارس 99 این سازمان جهت کاهش تولید نفت مشارکت دارند،اما در مــاه ژانویه امسال از سهمیه های تعیین شده بیشتر نفت تولید کردند،اما این افزایش تولید تخطی جدی نبوده و به نسبت سهمیه هر یک از کشورها،ناچیز است.
20 / 126 / 125 / 14
۰ نفر

سرخط اخبار اقتصاد