۲۷ دی ۱۳۷۸، ۰:۰۱
کد خبر: 6913842
T T
۰ نفر
سه میلیون واحد دامی از مراتع آذربایجان غربی خارج می شوند # ارومیه ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 27/10/78 داخلی. اقتصادی. منابع طبیعی. دام مدیر کل منابع طبیعی آذربایجان غربی گفت : بـا اجرای طرح تعادل دام و مرتع که در یک برنامه دهساله انجام می گیرد سه میلیون واحد دامی از مراتع استان خارج می شوند.
مهندس حسن اکبرپور عصر روز یکشنبه در جلسه شورای کشاورزی آذربایجان غربی افزود :برای اجرای این طرح در کشور سه هزار میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده که در مدت دهسـال 3 میلیون واحد دامی مازاد بر ظرفیت از عرصه مراتع خارج می شود.
وی هدف از اجـرای این طرح را حفظ و احیای منابع طبیعی ، تقویت پوشش گیاهی و کنترل فرسایش خاک و غنی سازی آبهای زیرزمینی اعلام کرد و اظهار داشت : حضور خارج از ظرفیت دام بالاترین خسارت را به منابع طبیعی وارد می کند.
رئیس سازمان کشاورزی آذربایجان غربی نیز در این نشست اعلام کرد : بـه منظور کاهش فشار دام به مراتع طی برنامه سوم توسعه اقتصادی تولید علوفه دامی از 900 هزار تن در سال به یک میلیون و 500 هزار تن افزایش می یابد.
در آذربایجان غربی نـزدیک بـه ده میلیون واحد دامی وجود دارد که 75 درصد ایـن دامها بصورت سنتی نگهداری مـی شود و علـوفه مـورد نیاز این دامها نیز از مراتع تامین می گردد.
سه میلیون واحد دامی از مجموع جمعیت دامی استان مربوط به عشایر است که نگهداری این دامها وابسته به علوفه های مرتعی است.
مدیر کل امور عشایری آذربایجان غربی نیز دراین نشست اظهار داشت بدون اجـرای طرحهای ساماندهی مناطق عشایری کاهش تعداد دام در مراتع امکان پذیر نیست.
علی خانمحمدی گفت : برای اجرای طرحهای ساماندهی تامین اعتبارات لازم و ایجاد سایت های اسکان ضروری است.
در ایـن نشست استاندار آذربایجان غربی همـکاری نهادهـا و سازمانهای زیربخشی را مورد تاکید قرار داد.
مهندس محمود میرلوحی پیشنهاد کـرد : سازمانهای آب ، کشاورزی ، جهاد سازندگی یک هیـات امنائی را تشکیـل دهند و عمـلیات اجرای سدها بر روی رودخانه ها را آغاز کنند.
وی گفت : ساکنین حوزه رودخانه هـای "باراندوز" و "نازلو" در ارومیه آمادگی دارند تـا با همکاری اعضای شوراها و هیات امنا در ساختن سدها مشارکت کنند.
استاندار آذربایجان غربی تاکید کرد : بخش خصوصی نیز علاقمندی خود را برای سرمایه گذاری در سدسازی استان نشان داده و مدیریت استان از این نوع سرمایه گذاری ها حمایت می کند.
۰ نفر