۲۲ دی ۱۳۷۸، ۰:۰۱
کد خبر: 6913583
T T
۰ نفر
راه های سرمایه گذاری در کشورهای درحال توسعه بررسی شد 000000000000000000000000000000000000000000000000000 وین - خبرگزاری جمهوری اسلامی : 22/10/78 کمیسیون تجارت و توسعه ملل متحد (آنکتاد) با برگزاری اجلاسی در برلن - پایتخت آلمان - راه کارهای بهبود سرمایه گـــذاری در کشــورهای در حال توسعه را مورد بررسی قرار داد.
نتایج این اجلاس دو روزه کـه روز چهار شنبه پــایان یافت ، برای گرفتن تصمیمات بعدی به نشست عادی آنکتاد که قرار است در بــانکوک تشکیل شــود ، ارائـه خـواهد شد.
محورهای کار این اجلاس ، ارائــه سیاست های منـاسب برای طراحی بهترین روش های سرمایه گذاری در کشورهای جهان سوم و مبادلـه تجارب درباره دور نمای سرمایه گذاری های منطقه ای با توجه به قوانین بین المللی سرمایه گذاری بود .
* 139 *
۰ نفر

سرخط اخبار اقتصاد