۱۲ دی ۱۳۷۸، ۰:۰۱
کد خبر: 6912885
T T
۰ نفر
سه نوع بنزین مطابق با استانداردهای بین المللی در ایران توزیع می شود # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 12/10/78 داخلی.اقتصادی.نفت.فرآورده.بنزین پالایشـگاه های نفت خام ایران در حال حاضر سه نوع بنزین موتور که مطابق با استانداردهای فعلی شرکت ملی نفت ایران و همسنک استانداردهای بین المللی است، تولید و عرضه می کنند.
روابط عمومی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در پاسـخ به اظهارات شــهردار تهران در مجلس شـورای اسلامی که توزیع بنزین بدون سرب در کشور را توصیه نمود، اعلام کرد: هم اکنون ســه نوع بنزین شامل بنزین موتور معمولی، بنزین موتور سوپر و بنزین موتور سوپر بدون سرب در کشــور تولید و عرضه می شود.
بنزین موتور معمولی با میزان سرب حداکثر یکدهم گرم در لیتر در تهران و با میزان ســرب یکدهم تا بیست و پنج صدم گرم در لیتر در سایر استان ها (با درجه اکتان حداقل 87) تولید و عرضه می شود. میانگین مصرف این نوع بنزین در ایران 4/37 میلیون لیتر در روز است.
میزان سرب در بنزین طبق استاندارد شرکت ملی نفت ایران پنجاه و شش صدم گرم در لیتر است.
این گزارش می افزاید: با توجه به متوسـط عمر خودروها در کشور (15 سال ) و قدیمی بودن فن آوری ساخت خودروهای موجود، مقرر شد میزان سرب مصرفی بنزین کاهش یابد. باانجام اقدامات لازم در این راستا، میزان سرب در بنزین معمولی از 56/0 گرم در لیتر برای شهر تهران به 1/0 گرم در لیتر تقلیل یافته است.
انتظار می رود در آینده متناســب با شــرایط خودروهای در چرخه حمل و نقل و دستیابی به فن آوری تولید، همســنک با برنامه سـال 2005 اروپا به تدریج سرب بنزین های مصرفی حذف گردد.
اکتان بنزین موتور سوپر 95 و میزان سرب ان مشابه بنزین معمولی است.
میزان تولید و عرضه این نوع بنزین در ایران روزانه یک میلیون لیتر است.
درجه آرام سوزی بنزین موتور سوپر بدون سرب 95 است و روزانه یک میلیون و چهار صد هزار لیتر از این فرآورده تولید و عرضه می شود.
لازم به ذکر است که تولید و عرضه بنزین ســوپر بدون سرب از ابتدای سال 1376 با سرمایه گذاری کلان درپالایشگاه های اراک و بندرعباس آغاز شد. میانگین تولید این فرآورده درحال حاضر یک میلیون و چهارصد هزار لیتر در روز است.
هزینه تولید و عرضه این نوع فرآورده به مراتب بالاتر از بنزین معمولی است، اما به منظور کمک به کاهش آلودگی هوا، به بهای بنزین معمولی عرضه می شود.
این گزارش می افزاید: ظرفیت تولید بنزین سوپر بدون سرب در پالایشگاه های اراک و بندرعباس که دارای فن آوری پیشرفته هستند حدود 5/11 میلیون لیتر در روز است، ولی به لحاظ عدم توان مصرف این فرآورده در اکثـر خودروهای موجود در کشور، مصرف آن بیش از یک میلیون و چهارصد هزار لیتر در روز محقق نشـده است.
میزان گوگود موجود در بنزین تولیــدی در ایران کمتر از 500 قســمت در میلیون است که منطبق با استانداردهای بین المللی است.
شرکت ملی پالایـش و پخش فراورده های نفتی ایران با طرحهایی که در دســت اقدام دارد، قصــد دارد میـزان گوگرد نفت ســفید و نفت گاز را منطــبق با استاندارد مورد نظر کشورهای پیشرفته صنعتی برای سال 2005 میلادی، به حداقل ممکن برساند.
20 / 120 / 125 / 13
۰ نفر

سرخط اخبار اقتصاد