۲۴ آذر ۱۳۷۸، ۰:۰۱
کد خبر: 6912008
T T
۰ نفر

عربستان بزرگترین صادرکننده نفت به آمریکا

۲۴ آذر ۱۳۷۸، ۰:۰۱
کد خبر: 6912008
عربستان بزرگترین صادرکننده نفت به آمریکا # دبی ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 24/09/78 عربستان سعودی در زمینه صادرات نفت به آمریکا در صدرلیست صادرکنندگان قرار دارد .
روزنامه الخلیج امروز چهارشنبه نوشت ، عربستان در ماه اکتبر گذشته روزانه حدود یک میلیون و 221 هزار بشکه نفت به آمریکا صادر کرده است .
طبق این گزارش این کشور در ماه سپتامبر گذشته نیز روزانه حدود یک میلیون و 341 هزار بشکه نفت به آمریکا صادر کرده بود .
کانادا با صدور روزانه یک میلیون و 216 هزار بشکه نفت به آمریکا در مرتبه دوم قرار دارد .
عراق با صادرات روزانه 930 هزار بشکه نفت به آمریکا در رتبه پنجم و کویت با 205 هزار بشکه در مرتبه یازدهم قرار دارند .
میزان واردات نفت آمریکا در ماه اکتبر گذشته حدود هشت میلیون و 575 هزار بشکه در روز بود که این میزان نسبت به ماه سپتامبر حدود 105 هزار بشکه افزایش داشت .
میزان واردات نفت آمریکا در ماه سپتامبر حدود هشت میلیون و 470 هزار بشکه بود.
۰ نفر