۲۴ آبان ۱۳۷۸، ۰:۰۱
کد خبر: 6909909
T T
۰ نفر
تاثیر پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی بر اقتصاد هنک کنک # پکن ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 24/8/78 یک مقام هنک کنگی گفت : گرچه احتمال دارد هنک کنک در صورت پیوستن چین به "سازمان تجارت جهانی "با رقابت های گسترده تری مواجه شود ، اما این امر می تواند باعث اشتغال زایی هرچه بیشتر در این بندر گردد .
" ادی لی سا هونک " رییس انجمن تجاری و اقتصادی هنک کنک روز دوشنبه گفت: با وجود این ممکن است به دلیل تمایل شرکت های خارجی به همکاری با چین به لحاظ دستیابی به نیروی کار ارزان و کاهش هزینه تولید و دستمزدها ، هنک کنک متحمل زیان هایی شود .
در عین حال روزنامه " ساوت چاینا مورنینک پست " چاپ هنک کنک روز دوشنبه نوشت: "مارتین لی" رییس حزب دمکراتیک هنک کنک در پشتیبانی از پیوستن چین به سازمان مذکور با ارسال نامه ای به " بیل کلینتون " رییس جمهوری آمریکا خواستار حمایت وی از این جریان شده است .
به گفته " لی " اکنون چین بیش از هر زمان دیگری امیدوار است بتواند به عضویت سازمان تجارت جهانی دراید .
وی همچنین اظهار امیدواری که چین بتواند به منظور تقویت حاکمیت قانون در این کشور به این سازمان بپیوندد .
۰ نفر

سرخط اخبار اقتصاد