۲۷ مهر ۱۳۷۸، ۰:۰۱
کد خبر: 6908170
T T
۰ نفر
فضای قانونی شفاف مکمل ابزارهای لازم برای سرمایه گذاری خارجی است # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 27/7/78 داخلی.اقتصادی.همایش.معادن و فلزات معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تلاش برای ایجاد فضای قانونی شفاف و فراهم ساختن عوامل اجرایی موثر در ایران، تنها مکمل ابزارهای بین- المللی لازم برای سرمایه گذاری خارجی می باشد.
دکتر مهدی نواب روز سه شنبه در همایش بین المللی سرمایه گذاری در طرحهای معادن و فلزات، گفت: در تلاش برای بهینه سازی شرایط داخلی به منظور جلب و حمایت سرمایه گذاری خارجی نباید به نقش و اهمیت نهادهای ذیربط در کشورهای صادرکننده سرمایه، کم توجهی شود.
برخورداری از ابزار مالی و بیمه ای موسسات تضمینی صادرات نقش موثری در امکان تجهیز منابع مالی بین المللی به قیمت، حجم و ساختار مناسب وپذیر ش سرمایه گذاری ها در ترازنامه شرکت های مادر، ایفا می کند.
تعهد سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران به تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی و تشخیص حرفه ای و تجاری سرمایه گذاران به انتخاب پروژه های با مخاطره (ریسک ) تجاری مناسب و قابل کنترل، می بایست دو عنصر لازم و کافی برای کسب حمایت لازم از موسسات دولتی اعتبارصادراتی و تضمین سرمایه گذاری محسوب شود.
وی گفت: در اقتصاد جهانی امروز هرگونه تعلل و کوتاهی در فراهم کردن ابزار بیمه مالی و سرمایه گذاری از سوی دستگاه های دولتی کشورهای صنعتی ، شرکت های بین المللی را از فرصت های جذاب سرمایه گذاری و استفاده از عوامل رقابتی و مزیت های اقتصادی در کشوری مانند ایران محروم می سازد.
قرار گرفتن ایران در منطقه جغرافیایی خاورمیانه و اسیای مرکزی و با ثبات ترین کشور منطقه، مردمی ترین و دمکرات ترین نظام حکومتی و واقع شدن در مرکز یک بازار تقریبا 300 میلیون نفری با ظرفیت های عظیم بالفعل و بالقوه منابع طبیعی، از مزایای ایران است.
وی گفت: وفور نیروی انسانی ماهر و متخصص، وفور انرژی و مواد اولیه، طولانی بودن دوره معافیت مالیاتی، معافیت سرمایه گذاران از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی برای ماشین الات که برای سرمایه گذاری تولیدی به ایران وارد شوند از مزیت های اشکار سرمایه گذاری در ایران است.
درباره فاصله داشتن نظام ارزی ایران با سیستم نرخ واحد ارز، نواب گفت: این موضوع سرمایه گذاری خارجی را تحت تاثیر قرار نمی دهد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: حق انتقال سود سالانه به صورت ارز، حق بازگرداندن اصل و منافع سرمایه به صورت ارز، تضمین جبران خسارت در صورت مصادره و ملی شدن و برخورداری از رفتار و حقوق یکسان با بنگاه های داخلی، حمایت هایی است که براساس قانون جلب وحمایت از سرمایه های خارجی اعمال می شود و سرمایه خارجی را درمقابل مخاطرات (ریسک ها) غیرتجاری پوشش می دهد.
20 / 120 / 125 / 11 /
۰ نفر