۲۷ شهریور ۱۳۷۸، ۰:۰۱
کد خبر: 6906029
T T
۰ نفر
700 میلیون ریال تسهیلات بانکی به قالی بافان شهرستان بوکان پرداخت شد # مهاباد ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 27/06/78 داخلی.اقتصادی.جهادسازندگی.صنایع دستی.فرش.
مدیر جهاد سازندگی شهرستان بوکان گفـت : از ابتدای سالجاری تاکنون 700 میلیون ریال تسهیلات بانکی در قالب " طرح بقا " به قالی بافان این شهرستان پرداخت شده است.
عبدالحمید جاویدی روز شنبه افزود: این مبلغ به 334 نفر از اعضای تعاونی فـرش دست باف تحت پوشش صنایع روستـایی جهاد سازندگی بوکان بـرای بهداشتی کردن کارگاه های قالی بافی پرداخت شده است.
وی یادآور شد:ماهانه بیش از یکهزار و 700 متر مربع فرش دست باف در نقش های ماهی ،مران ، شاخه دار، گل فرنک ،ترنج و افشار در ابعاد 48 ، 24 ، 5/17 ، 12 ، 9 ، 5/7 ، 5 و 5/3 متری دراین شهرستان تولید می شود.
جاویدی اظهار داشت : سالانه بیش از 13 هزار متر مربع انـواع فرش دستباف به ارزش 14 میلیارد ریال از این شهرستان به کشورهای خارجی صادر می شود.
وی اضافه کرد : هم اکنون 27 هزار نفر در ایـن شهرستان در سه هزار و 800 کارگاه قالی بافی بـه کار اشتغال دارند کـه از ایـن تعداد 8 هزار نفر در روستاها می باشند.
مدیر جهاد سازندگی بوکان در گفت و گو با خبرگزاری جمهوری اسلامی همچنین گفت : در سالجاری مبلغ 500 میلیون ریال تسهیلات بانکی نیز به اعضای تعاونی فرش بافان این شهرستان پرداخت شده است.
وی افزود: تعاونی قالی بافان این شهرستان هم اکنون با 760 نفر عضو در حال فعالیت است که مواد اولیه و سایر خدمات مورد نیاز را به قالی بافان ارایه می کند.
شهرستان بوکان 187 هزار نفر جمعیت دارد که از این تعداد 54 هزار نفر در روستاها سکونت دارند.
۰ نفر

سرخط اخبار اقتصاد