۲۲ مرداد ۱۳۷۸، ۰:۰۱
کد خبر: 6903707
T T
۰ نفر
میزان برداشت علوفه ازمراتع کشور 10 درصد کاهش یافته است # اردبیل ،خبرگزاری جمهوری اسلامی 21/05/78 داخلی.اقتصادی.جنگل هاومراتع رییس سازمان جنگل هاو مراتع کشور اعلام کرد: امسال بعلت کاهش بارندگی و بهره برداری غیر اصولی ، میزان برداشت علوفه از مراتع کشور 10 درصد کاهش یافته است.
"مهندس حمیدکلانتری" روز پنجشنبه درمراسم معارفه مدیرکل جدیدمنابع طبیعی استان اردبیل گفت : سالانه ده میلیون و 700 هزار تن علوفه از مـراتع کشور برداشت می شود.
وی افزود : بطور متوسط از هر هکتار مرتع 110 کیلوگرم علوفه برداشت شده و درصورت بهره برداری اصولی این میزان به سه برابرقابل افزایش است.
وی عدم تعادل دام ومرتع راموجب تخریب مراتع کشور دانست وگفت:هم اکنون 70 میلیون واحد دامی از مراتع استفاده می کنند درحالیکه توان مراتع کشور فقط برای تعلیف 20 میلیون واحد دامی می باشد.
وی گفت : بمنظور جلوگیری از تخریب و احیای مراتع طرح تعادل دام ومرتع و واگذاری مراتع به مرتعداران به مرحله اجرا گذاشته شده است.
وی افزود : در قالب این طرح تاکنون هفت میلیون و 800 هزارهکتار ازمراتع کشور به مرتعداران واگذار شده و به مرور چهار میلیون و200 هزارهکتار دیگر واگذار خواهد شد.
وی گفت : همچنین بـرای جلوگیری از تخریب جنگلها طـرح خروج دام ازجنگل و استفاده ازسوخت فسیلی بجای چوب توسط جنگل نشینان اجرا می شود.
به گفته وی در سالهای گذشته ورود دامهابه جنگل ،استفاده ازدرختان برای سوخت و آتش سوزی ها در نتیجه سهل انگاری برخی افراد ازعوامل عمده تخریب جنگل ها بوده است.
رییس سازمان جنگلهاومراتع گفت:به همراه توسعه حفاظت ازجنگل ها وجلوگیری از تخریب کمی و کیفی آن طرحهایی در زمینه افزایش پوشش گیاهی بـه اجرا در آمده است.
در این مراسم مهندس حمید پیرموذن بعنوان مدیرکل جدید منابع طبیعی استان اردبیل معرفی وازخدمات جلیل نریمانی مدیرکل سابق تقدیرشد.
۰ نفر