۱۱ تیر ۱۳۷۸، ۰:۰۱
کد خبر: 6901062
T T
۰ نفر

مقایسه تغییرات صادرات آلمان در دو سال گذشته

۱۱ تیر ۱۳۷۸، ۰:۰۱
کد خبر: 6901062
مقایسه تغییرات صادرات آلمان در دو سال گذشته # بن / خبرگزاری جمهوری اسلامی 11/4/78 سرعت رشد صادرات آلمان در سال جاری میلادی بمراتب کمتر از رشد صادرات این کشور در سال گذشته میلادی بود.
اداره آمار آلمان و اتاق صنایع و بازرگانی این کشور، پیش بینی می کنند که صادرات آلمان به کشورهای جهان که در سال گذشته میلادی در مقایسه با سال قبل از آن، 9/6 درصد افزایش داشت ، تا پایان سال جاری در مقایسه با سال قبل، صرفا یک درصد افزایش خواهد داشت .
بر اساس این گزارش ، صادرات آلمان به کشورهای آمریکائی عضو سازمان اقتصادی نفتا(آمریکا، کانادا و مکزیک ) در سال جاری میلادی 6 درصد بیشتر از سال گذشته میلادی خواهد بود.
در سال گذشته میلادی، صادرات آلمان به کشورهای آمریکائی عضو نفتا، در مقایسه با سال قبل آن (1997)، 5/16 درصد افزایش داشت .
این گزارش حاکی است ، صادرات آلمان به کشورهای آمریکای لاتین (به استثناء مکزیک ) در سال جاری، 13 درصد کاهش خواهد یافت و این در حالی است که صادرات آلمان به این کشورها در سال گذشته، 7/13 درصد بیشتر از سال 1997 میلادی بود.
طبق محاسبات اداره آمار و اتاق صنایع و بازرگانی آلمان، صادرات آلمان به کشورهای اتحادیه اروپا در سال جاری میلادی از افزایشی معادل 5/2 درصد برخوردار خواهد شد.
طبق این محاسبات ، صادرات آلمان به کشورهای جنوب شرقی آسیا که در سال گذشته میلادی، 3/14 درصد کاهش یافته بود در سال جاری میلادی در مقایسه با سال گذشته تغییری نخواهد کرد.
طبق این پیش بینی، صادرات آلمان به کشورهای اروپای شرقی و مرکزی نیز در سال جاری میلادی نسبت به سال گذشته تغییری نخواهد کرد، این در حالی است که در سال گذشته، در مقایسه سالانه، 8/11 درصد افزایش داشت .
این تحقیقات حاکی از آنست که در سال جاری میلادی، صادرات آلمان به قاره آفریقا که در سال گذشته، 9/6 درصد افزایش داشت ، 7 درصد کاهش خواهد یافت .
صادرات آلمان به کشورهای خاور نزدیک و خاور میانه در سال گذشته میلادی در مقایسه سالانه صرفا یک درصد افزایش داشت که این گزارش تحقیقاتی برای سال جاری میلادی نیز همان یک درصد رشد را پیش بینی کرده است .
۰ نفر

سرخط اخبار اقتصاد