۱۰ اردیبهشت ۱۳۷۸، ۰:۰۱
کد خبر: 6896626
T T
۰ نفر

بهای فلزات در بازار بورس لندن

۱۰ اردیبهشت ۱۳۷۸، ۰:۰۱
کد خبر: 6896626
بهای فلزات در بازار بورس لندن # لندن ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 10/02/78 در پایان فعالیت روزجمعه بازار لندن بهای برخی از فلزات به صورت نقدی و سه ماهه بر حسب دلار آمریکا و برای هر تن به شرح زیر بود: نوع فلز سه ماهه نقد ......................................................................
......................................................................
مس 80/1584 00/1556 سرب 50/544 50/539 قلع 50/5377 0/5585 روی ممتاز 80/1086 00/1067 آلومینیم 7/99 درصد 80/1366 50/1346 آلومینیم آلیاژ 50/1247 0/1232 نیکل 50/5512 0/5440
۰ نفر