۸ اردیبهشت ۱۳۷۸، ۰:۰۱
کد خبر: 6896443
T T
۰ نفر
5/24 میلیارد ریال به پروژه های ناتمام شهرستان شهرکرد اختصاص یافت # شهرکرد، خبرگزاری جمهوری اسلامی 08/02/78 داخلی.اقتصادی.پولی ومالی.
24 میلیارد و 577 میلیون ریال به 225 پروژه نیمه تمام شهرستان شهرکرد اختصاص یافت.
فرماندار شهرکرد روزچهارشنبه درجلسه کمیته برنامه ریزی این شهرستان این پروژه ها را شامل خدمات عمومی و فنی ،ارتباطات ،آموزشی و فرهنگی ،بهداشت و درمان ،ورزش ، مسکن ،آب ،کشاورزی ،محیط زیست ،عمران روستائی ، صنایع و معادن و راه اعلام کرد.
نصرا..ترابی افزود: این پروژه ها بین ده تا40 درصد پیشرفت فیزیکی دارند.
اعتبار این پروژه ها ازمحل تبصره 25 قانون بودجه تامین شده است.
۰ نفر