۲۶ اسفند ۱۳۷۹، ۰:۰۱
کد خبر: 6894309
T T
۰ نفر
قیمت روغن سویا در بازار شیکاگو ، قیمت شکر و پنبه در بازار نیویورک # واشنگتن ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 26/12/79 روغن سویا : ( 60000 پوند / دلارهرپوند ) تاریخ تحویل قیمت در پایان معاملات روز مه 01 1582/0 (سنت 82/15 ) ژوئیه 01 1617/0 (سنت 17/16 ) اوت 01 1645/0 (سنت 45/16 ) سپتامبر 01 1660/0 (سنت 60/16 ) اکتبر 01 1677/0 (سنت 77/16 ) دسامبر 01 1695/0 (سنت 95/16 ) ............................................................. شکر :دنیا (112000 پوند / دلار هر پوند ) مه 01 0893/0 (سن ت 93/08 ) ژوئیه 01 0843/0 (سنت 43/08 ) اکتبر 01 0817/0 (سنت 17/08 ) مارس 02 0797/0 (سنت 97/07 ) مه 02 0774/0 (سنت 74/07 ) .................................................................. پنبه : ( 50000 پوند/ دلار هر پوند ) مه 01 5140/0 (سنت 40/51 ) ژوئیه 01 5250/0 (سنت 50/52 ) اکتبر 01 5310/0 (سنت 10/53 ) دسامبر 01 5365/0 (سنت 65/53 ) مارس 01 5470/0 (سنت 70/54 ) ................................................................. اطلاعات فوق روز پنجشنبه به تهران اعلام شده است. 522/ 024/ 03/ 2 -ش
۰ نفر