۲۲ اسفند ۱۳۷۹، ۰:۰۱
کد خبر: 6894008
T T
۰ نفر
نخستین همایش منطقه هشتم خبری ایرنا در شیراز برگزار شد # شیراز ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 22/12/79 داخلی. فرهنگی. رسانه ها. ایرنا. نخستین همایش روسای مراکز و دفاتر زیر مجموعه منطقه هشتم خبری سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی روز دوشنبه در شیراز برگزار شد. مدیر منطقه هشتم خبری خبرگزاری جمهوری اسلامی دراین همایش گفت: نیازهای مخاطبان خبر به دلیل دگرگونیهای مهم در جامعه و جهان ، تغییر یافته و از این رو مخاطب شناسی در عرصه خبر از جایگاه مهم و حساسی برخوردار است. سید عزیز موسوی افزود:به همین دلیل راه اندازی " خروجی اخبار جنوب کشور" در ایرنا که برآورنده نیازهای منطقه ای مخاطبان ایرنا در جنوب کشور خواهد بود ، ضرورت دارد. وی گفت:دراین قالب می توان خبرهایی راکه در سایر خروجی های خبری خبرگزاری جمهوری اسلامی نمی گنجد و در عین حال مخاطبانی در مناطق جنوب کشور دارد و تغذیه کننده مطبوعات محلی باشد،برای مخاطبان بر روی این خروجی مخابره شود.
موسوی با اشاره به راه اندازی منطقه هشتم خبری در تیرماه امسال افزود: منطقه هشتم خبری آمادگی دارد تا به ساماندهی و راه اندازی خروجی اخبار جنوب کشور مبادرت ورزد. او گفت: طرح منطقه ای کردن ارسال اخبار، باید بتواند حساسیتهای منطقه ای راپاسخگوباشد واز این نظر ما پذیرای دیدگاههای گوناگون برای پیشبرد اهداف این مناطق هستیم. وی افزود : در صورت تصویب طرح ایجاد خروجی اخبار جنوب کشور در ایرنا از آن پس می توان اخبار کشوری و محلی استانهای خوزستان ، بوشهر ، هرمزگان ، کهکیلویه و بویر احمد ، فارس و سیستان و بلوچستان را در یک خروجی مستقل ایرنادریافت شود . موسوی گفت:هدف ازبرگزاری همایش امروز منطقه هشتم، تبیین سیاستهای خبری منطقه هشتم ایرنا در سال 80 و نیز جمع بندی دیدگاههای مراکز و دفاتر زیر پوشش دراین زمینه و برنامه ریزیهای خبری برای سال آینده است. در این همایش یک روزه، روسای مراکز فارس ، هرمزگان ، کهکیلویه و بویراحمد و مسوولان دفاتر خبری گچساران و کیش به بیان دیدگاههای خود در زمینه مسائل خبری پرداختند. ر - ب 800/80/08 تمام
۰ نفر