۱۰ دی ۱۳۷۹، ۰:۰۱
کد خبر: 6887172
T T
۰ نفر
بیش از98 هزارتن محصولات باغی از باغات استان کرمانشاه برداشت شد # کرمانشاه ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 10/10/79 داخلی. اقتصادی. کشاورزی. باغات. مدیر باغبانی سازمان کشاورزی استان کرمانشاه گفت : بیش از 98 هزار تن محصولات باغی امسال از سطح 17 هزار هکتاراز باغهای این استان برداشت شد. علی فرج پرندین روز شنبه درگفت وگو باخبرگزاری جمهوری اسلامی ، عمده این محصولات را گردو ، بادام ، انگور ، انار ، سیب و گلابی ذکر کرد. وی ، ارزش این میزان محصولات باغی برداشت شده ، از باغات استان کرمانشاه را 330 میلیارد ریال عنوان کرد که به بازارهای استان و خارج ازاستان عرضه شد. وی افزود : طی سه سال گذشته 10 هزار و 800 هکتار باغ میوه در استان کرمانشاه ایجاد شده است. مدیرباغبانی سازمان کشاورزی استان کرمانشاه گفت : سال گذشته 94 هزارتن محصولات باغی به ارزش 283 میلیارد ریال از باغات استان برداشت شده بود.
۰ نفر