۱۸ مهر ۱۳۷۹، ۰:۰۱
کد خبر: 6880225
T T
۰ نفر
کاربرداشت مرکبات در منطقه جیرفت و کهنوج آغازشد # جیرفت، خبرگزاری جمهوری اسلامی 18/07/79 کاربرداشت مرکبات از 34 هزار هکتار باغات زیر کشت این محصول در جیرفت و کهنوج ار روز دوشنبه آغاز شد .
مهندس احمد امیرافضلی رئیس سازمان کشاورزی جیرفت و کهنوج پیش بینی کردکه حدود چهارصد هزارتن انواع مرکبات از جمله پرتقال ، نارنگی و گریپفوروت ازاین باغها برداشت شود.
وی گفت که به واسطه خشکسالی امسال حدود 70 هزارتن کاهش برداشت مرکبات در جیرفت و کهنوج خواهیم داشت .
منطقه جیرفت وکهنوج ازنظرتولید مرکبات درسطحکشوررتبه سوم رادارد.
خشکسالی و به دنبال آن خشک شدن چشمه ها در مناطق کوهپایه ای ، موجب ازبین رفتن 2 هزار هکتارازباغهای مرکبات جیرفت و کهنوج درسالهای اخیر شد.
ر- ک / 121/پ /01
۰ نفر

سرخط اخبار اقتصاد